nedeľa 17. marca 2019

Prekroč svoj rubikon


          Každý, kto organizuje nejaké podujatie, musí rešpektovať isté zákonitosti. Určite bude pozývať hostí a pripraví aj atrakcie. Konkrétni hostia majú byť ťahákom a lákadlom pre pozvaných a atrakcie majú za úlohu dosiahnuť, aby hosť zažil niečo neobyčajné. Od týchto faktorov závisí (ne)účasť ľudí na podujatí.
         Takáto skupina ľudí sa stretla pri organizácii podujatia. Všetci v organizačnom výbore ponúkali tipy na špeciálnych hostí, ktorí mali byť magnetom pre verejnosť. Prebiehalo to takto: Zaznel návrh, nejaké meno a ostatní sa hneď spýtali: „Čo dokáže? Čo zvláštne robí?“
         Pán Ježiš poúča svojich poslucháčov a motivuje ich k tomu, aby prekonali rubikon svojho židovského zmýšľania a výchovy a začali sa priúčať náuke nového evanjeliového kvasu. Hovorí: „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?“ (Mt 5, 43 – 48)
         Ježiš potvrdzuje, že kresťan musí robiť miestami zvláštne veci, nie atrakcie. Aj to je pravda, že Boh organizuje veľkolepé podujatie s názvom: Božie kráľovstvo. Tiež chce mať v programe „zvláštnosti“. Toho si bol vedomý sv. Pavol, ktorý napísal: „Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí.“ (1Kor, 4, 9)
         Takéto podujatie, ktoré nemá obdoby vo vesmíre, obsahuje nesmiernu Božiu lásku, ktorej nositeľmi sú tí, ktorí prijali pozvanie na veľkolepé Božie predstavenie.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára