streda 13. marca 2019

Pád a vzlet.

Štatistiky/údajne/ hovoria,že na Slovensku je vysoké percento ľudí,ktorí zaznamenávajú každý rok osobný bamkrot. Schéma je na prvý pohľad jednoduchá. Človek príde o peniaze a potom sa naňho začnú valiť ostatné veci. Môže prísť o strechu nad hlavou,stratí akékoľvek materiálne istoty a v mnohých prípadoch končí na ulici,ba dokonca na psychiatrii. Keby sme mali nakresliť krivku celej genézy,tak by sme museli nakresliť čiaru,ktorá zvýrazňuje pád z výšky nadol. A strmý. U proroka Jonáša čítame o krivke zostupu a pádu/Jon 3,1-10/. Prorok píše o ninivskom kráľovi,ktorý pod vplyvom Jonášovho kázania urobil následovné:"Vstal zo svojho trónu,zhodil zo seba plášť,obliekol si vrecovinu a posadil do popola". Zo svetského pohľadu chápania veci ide o pád,akýsi bankrot. Ten je charakterizovaný prvou časťou citátu/vstal z trónu a zhodil plášť/. Potom nasleduje časť,ktorá musí pre svetského človeka vyznieť priam devastačne/obliekol sa do vrecoviny a posadil sa do popola/. To,čo je v svetskom chápaní považované za úpadok až na samé dno,to isté pred Bohom,v duchovnom slova zmysle,je považované za duchovný rast a spoznávanie Boha. Veď,čo ohlasuje Cirkev v pôstnom období? Len to,aby sme zostúpili z trónu pýchy,zbavili všetkého ligotavého,čo nás od Boha odvádza a obliekli si čnosť pokánia,pokory a prežili s trpiacim Kristom trpkosť jeho pohanenia na kríži. To,že sa napokon ninivský kráľ ocitol v popole,neznamená jeho osobný krach,ale začiatok vzostupu nahor,lebo iba cez sebapokorovanie kvôli hriechom,môžeme nastúpiť cestu spásy. Kráľ dal príklad svojim poddaným ako majú konať. Nezabúdajme,že aj náš Kráľ-nevinný Baránok nám ukázal cestu pokánia a pespektívy. Pri poslednej večeri,potom,čo umyl apoštolom nohy ,povedal:" Dal som vám príklad,aby sta aj vy robili,ako som ja urobil vám"/Jn 13,15/. Od realizácie služby blížnemu ,začína naša krivka viery rásť smerom hore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára