nedeľa 17. marca 2019

Komunikačný kanál s Bohom


      Počas života sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú viac či menej ochotní komunikovať, konverzovať. Sú ľudia, ktorí rozprávajú extrémne veľa. Ostatní sa od nich odťahujú, lebo sa cítia nedôležití či odsunutí na vedľajšiu koľaj. V rozhovore „ťahajú za kratší koniec“  a nedostanú sa k slovu. Opačný extrém predstavujú ľudia, ktorí toho veľa nenavravia. Počúvajú, usmievajú sa alebo komunikujú iba na základe mimiky. Nezabudnime však spomenúť „zlatý stred“ – taktných a slušných ľudí, ktorí do rozhovoru vstupujú citlivo, a nie za každú cenu. Každý z nás je nejaký... Niečo sme zdedili, niečo sa naučili. Tomu zodpovedá aj naša technika a spôsob komunikácie.
         Pán Ježiš poučuje svojich učeníkov a vysvetľuje, že k podstate modlitby nepatrí mnohovravnosť (porov. Mt 6, 7 – 15). Bohu síce môžeme povedať veľa vecí, ale musia mať hĺbku a zmysel. Pri Bohu môžeme aj mlčať, no nemôžeme sa odmlčať. To prvé je spôsob modlitby bez slov a druhé znamená prestať s modlitbou. Prvé sa realizuje vtedy, keď nedokážeme celú matériu Bohu podať, lebo ju nedokážeme vyjadriť. Druhé vychádza z praxe života. Ten, kto sa odmlčal, je považovaný za takého, ktorý odmieta komunikovať. Boh má rád taktnosť v modlitbe. Pestujeme ju vtedy, ak jednotlivé udalosti, ktoré zažijeme, dokážeme premostiť rozhovorom s Bohom, aby sme pod vplyvom Pánovej prítomnosti vyhodnotili ich prínos a zároveň vyvodili dôsledky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára