nedeľa 17. marca 2019

Metanoia


         Je všeobecne známe, že rôzne aktivity a iniciatívy majú svoju „tvár“. Obyčajne ide o celebritu, ktorej fotografie spájajú s nejakým kozmetickým alebo farmaceutickým výrobkom.
         Každá značka má svoju tvár. Vieme však aj o mnohých kampaniach, ktoré sú organizované na podporu boja proti chorobám. Aj tieto kampane majú svoje tváre. Pri istej príležitosti povedal organizátor túto myšlienku: „Zmenili sme tvár našej značky. Tá predošlá bola už „opozeraná“.“
         Evanjeliá nám prinášajú správu o udalosti na mieste Ježišovho premenenia. Od sv. Lukáša sa dozvedáme, že Pán Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba na vysoký vrch a tam sa: „...zmenil vzhľad jeho tváre...“ (Lk 9, 28 – 36)
         O čo sa snažíme v pôstnom čase? Chceme zmeniť tvár. Tá stará, dožívajúca, je nevhodná pre veľkonočné posolstvo. Žiada sa niečo iné, nové alebo obnovené. Najlepšie je, keď z nás žiari tvár Kristova. Jedine tá môže byť tvárou Božieho kráľovstva. Lenže tvár súvisí s telom. Je s ním prepojená. Takisto aj tvár Božieho kráľovstva má byť spätá s celým životom. Ak tvár reprezentuje život, potom môžeme použiť slová sv. Pavla: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára