nedeľa 17. marca 2019

Otvoriť srdce


     Skupina vysokoškolákov organizovala medzi sebou finančnú zbierku určenú spolužiakovi, ktorý potreboval drahú liečbu. Zbierka prebiehala bezproblémovo. Všetci prispievali sumou, ktorá zodpovedala ich možnostiam. Rad prišiel na študenta, ktorý bol mimoriadne dobre situovaný. Vybral peňaženku a do pokladničky vhodil bankovku najnižšej nominálnej hodnoty. „Vyberači“ sa nezmohli na slovo a s otvorenými ústami „civeli“ na lakomca. Z ich tvárí sa dala čítať otázka: „Kamarát, to je všetko? Od teba sme očakávali viac...“
         Evanjelium hovorí o tom, ako Pán Ježiš otvára srdcia učeníkov pre vyššie veci. Napomína ich slovami: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20) To je to isté, ako keby im povedal, že od nich očakáva viac. Oni sa majú stať normou pre iných. Normou, v ochote prejavovať lásku a obetavosť. Poúča ich, že farizeji a zákonníci predstavujú starý, hrdzavý, nefunkčný systém, ktorý v ľuďoch „pochováva“ cestu spásy.
         Apoštoli dostali za úlohu vniesť novú atmosféru do života, ktorej sú schopní iba ľudia, ktorí uverili, že Ježiš z Nazareta je pravý Mesiáš. My často Bohu hovoríme, že od neho očakávame viac, ako dostávame. V pôstnej dobe sa však zamyslime nad tým, čo Boh očakáva od nás. Ktovie, či nie sme na zozname tých, ktorí musia pridať...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára