štvrtok 28. marca 2019

Čo dokážeme vlastnými silami?

Obdivujem horolezcov,lebo majú nesmiernu odvahu a nepokojného ducha,ktorý sa neuspokojí s bezpečnými nížinami,ale ťahá človeka vysoko nad bezpečné pásmo života. História i súčasnosť pozná celé výpravy,ktoré sa podujali zdolať končiare najvyššie. Niekedy úspešne,inokedy s tragickými dôsledkami. Veľmi sa cení,ak niekto vylezie na končiar sám/sólo/ a navyše bez použitia kyslíka. Vôbec to nie je samozrejmé. Hore ide ten,kto je kondične najlepšie a s kyslíkom sa tiež nedá hazardovať,najmä,ak ho je málo. Takéto výstupy sa cenia:človek sám,bez pomoci iného človeka a bez použitia kyslíka. Mnohokrát tu ide o život. Častejšie sa stáva,že hore idú viacerí a majú aj kyslík. Aj ten,ktorý vystúpil hore sám a bez kyslíka,má ďakovať Najvyššiemu za to,že vystúpil hore a živý sa vrátil naspäť. Evanjelia hovoria o tom,že niektorí zo zástupu odmietli uveriť,že Ježiš robí zázraky sám od seba. Ak by uverili,museli by priznať,že je Bohom. Toto odmietli a tvrdili,že Ježiš potrebuje pomoc,že nie vlastnou mocou robí zázračné veci,ale na základe spolupráce s diablom:"Mocou Belzebula,kniežaťa zlých duchov,vyháňa zlých duchov"/Lk 11,14-23/. Ježiš nepotrebuje na pomoc nikoho,veď je Božím Synom. To my,potrebujeme pomoc a denne sa o tom presviedčame. Často sa medzi zamestnávateľmi objavujú otázky:"Nemáš ľudí? Potrebujem ľudí!" Pozemské skutočnosti neevidujú až tak veľa "sólovýstupov",kde by človek sám od seba dotiahol veci do konca. Dôraz kladieme na spoluprácu,na "tímového ducha". Boh môže všetko sám,my nie. Kto kráča životom bez Boha,ako sólochodec,vidno na ňom,že je zanedbaný. Že jeho zmýšľaniu a konaniu chýba hlbka a charakter. Aký to paradox! Tí,ktorí vystúpia spôsobom-sólo na vrchol v Himalajach,preukážu pevnú vôľu,nezlomný charalter a veľkú silu ducha. No tí,ktorí idú životom spôsobom-sólo,bez Boha,málokedy svedčia o svojom charaktere. Takýto ťažko vystúpia na vrchol charakteru. Mať Boha za priateľa,za spolupútnika,za Spasiteľa,znamená mať dostatok síl vystúpiť na všetky životné končiare,ktoré preveria našu pripravenosť pre večnosť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára