utorok 5. marca 2019

Pôstna úvaha I.

Len nedávno preletela éterom správa,že starobylé San Siro bude zbúrané. Na vysvetlenie-ide o futbalový štadión,na ktorom hrávajú svoje zápasy vo futbale také mužstvá ako AC Milan a Inter Milan. Bol postavený v r.1926. Svojej storočnice sa zrejme nedožije. Idú ho zbúrať a postavia nový,moderný. Doslúžil,odchádza do dôchodku. Zažil dobré i horšie časy. Možno,na jeho pôvodnom mieste postavia nejaký pamätník,ktorý bude pripomínať zašlú slávu. Ktovie?! Medzitým,už prenikli do uší verejnosti informácie o novom štadióne,ktorý ešte meno nemá. Ale,už teraz vieme,že to bude "najinovatívnejší a najfuturistickejší" futbalový stánok na starom kontinente. Prečo? Bude mať zasúvaciu strechu,bude mať zabudovanú technológiu,ktorá umožní meniť vonkajší vzhľad štadióna a bude používať špeciálne materiály,,ktoré udržia trávnik vo vynikajúcej kondícii prakticky stále. Architekti,stavbári,konštruktéri si prídu na svoje. Napadlo mi,že už dávno pred myšlienkou postaviť nový futbalový chrám miesto San Sira,bola inovatívna myšlienka Pána Ježiša stavať nové chrámy v ľudských dušiach tak,aby vyhovovali podmienkam Božieho kráľovstva. V Božom slove nájdeme mnoho príkladov,ktoré túto Božiu myšlienku zvideteľnia. 1,Za čias Pána Ježiša sa stalo,že jeho obdivovatelia boli tak inovatívni,že nad Ježišom strechu otvorili. Stalo sa to vtedy,keď štyria dobrovoľníci priniesli ochrnutého človeka k Ježišovi,aby ho uzdravil/porov.Mk 2,1-12/. Sú situácie,kedy nám niekto zatvára strechu na svetlom Božej prítomnosti. Niekedy si to však spôsobujeme sami. Sami sa diskvalifikujeme pre zážitok a skúsenosť Božej prítomnosti. Boh však nerezignuje,ale nám posiela ľudí,ktorí nám túto pomyselné strechu otvoria. A obyčajne sú presní. Vedia s určitosťou,kde sa Ježiš nachádza. A nám tým pomôžu,lebo nás "zložia" priamo k jeho nohám. Predstavme si,že by sme sa v pôstnom období ocitli v takejto situácii. Žeby sa nám naskytla možnosť pomôcť pootvoriť strechu nad životom človeka,ktorý svojim duchovným zrakom Slnko-Ježiša nikdy nevidel,resp.zatemnil si ho mrakom hriechu. Nie je nič inovatívnejšie,ako sa prezentovať úsilím "otvoriť nebo" pre každého,kto to potrebuje. 2,Ak je pravda,že nový štadión v Miláne bude mať možnosť meniť vonkajší vzhľad,nenechajme sa uniesť predčasnou a zbytočnou eufóriou. Ježišovým učeníkom bolo dopriate,aby boli svedkami ešte inovatívnejšej premeny. Zažili totiž Ježišovo premenenie/Mk 9,2-10/. Nový štadión v Miláne bude meniť svoju vizáž. Možno pôjde iba o efekt a bude sa to diať "ad hoc", príležitostne. Ježišovo premenenie na vrchu Tábor poukazuje na hlbšiu pravdu:chce nás priviesť na cestu premeny vnútornej a trvalej. Pôstne obdobie priam prekypuje milosťami tak,aby aby sme si cestu obrátenia a zmeny života vybrali za svoj životný program. Cesta trvalej,vnútornej a radostnej premeny je najinovatívnejším projektom na svete. Prozreteľnosť búra staré-hriešne a vytvára nové-očistené pokáním t.j.súce pre atmosféru večnosti. Toto je obsah Božieho projektu spásy. 3,Trávnik je vo futbale dôležitý. Niekedy sa aktéri sťažujú,že hrajú " v nevyhovujúcich podmienkach,v ktorých sa dobrý futbal hrať nedá". Snáď je to pravda. Podmienky trávnika boli pre Ježišovu činnosť vhodné vždy/ porov. Mt 14,13-29/. Presvedčí nás o tom zázračné rozmnoženie chleba pre viac ako päťtisícový zástup. Pre Ježiša bola aj obyčajná tráva vhodná na to,aby si ľudia do nej posadali a boli svedkami zázraku. Iba jeho pričinením sa môžu z obyčajných vecí stať veci hodnotné,také,že sýtia človeka,aby netrpel duchovným hladom. V pôste skúsme "pozdvihnúť" staré,odložené,zabudnuté,údajne-už prekonané skutočnosti. Nájdeme ich v najzadnejších zákutiach svojho srdca. Vráťme sa k modlitbe,plnej dôvery. Uberme si niečo z radostí tohto sveta preto,aby sme solidarizovali s Ježišom trpiacim a s trpiacimi bratmi a sestrami vo svete. Siahnime častejšie po Božom slove. Vypnime rôzne rušivé zvuky,ktoré na nás doliehajú z éteru a zosilnime ten,ktorý sa o našu priazeň uchádza z ambóny kostola. Takto a podobne udržíme "trávnik" svojej duši v patričnej kondícii. Boh bude na ňom robiť zázraky.Rozmnoží svoj chlieb pre nás a cez pozbierané odrobiny osloví aj tých,ˇktorí prídu po nás.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára