nedeľa 23. augusta 2020

Kandidáti na post Mesiáša.

  Pred nejakým časom sme ukončili rekonštrukciu ozvučenia  v kostole. Po tom,čo prebehla generálka k spokojnosti všetkých,sme so šéfom firmy bilancovali. Opýtal som sa ho na akej úrovni máme ozvučenie kostola teraz,po obnove? Z voleja odpovedal:ako dobre nadupaný Volkswagen Golf!. Celkom som sa tomuto prirovnaniu potešil. Golf je stále výborná značka a slovo:nadupaný,hovorí za všetko. V dnešných časoch je veľmi frekventované. Ujalo sa najmä medzi mladými a znamená toľko,že nemusí byť niečo veľké kvantitatívne,ale vnútorne je plné dynamických prvkov a energie. Tento výraz počujeme najmä v reklamách,v súvislosti s mobilnou techológiou,ktorá sa ženie vpred závratným tempom. Evanjelium nám prináša dôležitú informáciu-vymenúva nám zoznam osobností židovského národa,ktoré ľudia neoficiálne nominovali na post Mesiáša/Mt 16,13-20/. Keď sa Ježiš spýtal učeníkov,za koho ho pokladajú ľudia,dostala takúto odpoveď:za Jána Krstiteľa,za Eliáša,za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Zoznam nie dlhý,ale "dobre nadupaný" osobnosťami,ktoré požívali v dejinách spásy náležitú úctu a postavenie. Pri pohľade na tieto osobnosti si kladieme otázku:čím vynikali?čím zaujali?čím inšpirovali celé generácie bohabojných ľudí? 1,Pracovali so slovom. Istá moja známa mi spomínala,že chcela telefonicky získať nejakú informáciu od svojho operátora. Všetci to poznáme. Najprv nás čaká takzvaný rozhovor s hlasom,ktorý je nahovorený vopred. Ten nám povie,čo máme stlačiť,ktoré tlačidlo nás posunie vpred. Tam nás môže čakať ďalší hlas,ktorý nás bude odporúčať na iné číslo. Keď sa moja známa prepracovala po istom čase ku skutočnému pracovníkovi,od radosti zvýskla a zvolala:konečne počujem slovo živého človeka! Sú situácie,kedy človekovi dobre padne počuť ľudský hlas.Niektorí Židia sa vždy tešili slovu Krstiteľa,Eliáša,Jeremiáša. A to preto,lebo ich hlas nebol umelý,ako hlasy farizejov a zákonníkov,nebol  nahrávaný. Bol to hlas vždy živý,aktuálny,citlivý. Prorocký hlas by mal mať práve takúto charakteristiku:má byť živý,spontánny,aktuálny a hlavne citlivý,lebo má za úlohu priviesť každého človeka na cestu spásy. 2,V súvislosti s postom Mesiáša má mať významné postavenie prvok zhody. V kriminalistickej praxi je výraz:zhoda frekventovaný a veľmi vítaný. Prečo? Súvisí s odtlačkami prstov. Nejaké sa nájdu na inkriminovanom predmete a porovnajú sa s tými v databáze. Keď sú totožné,celá kauza sa završi slovami:zhoda. Prorockými duchmi v každej dobe sú ľudia,ktorých život a dielo sú takmer totožné s požiadavkami evanjelia. Vtedy musí každý človek dobrej vôle zvolať:zhoda! Udržať slovo so životom v jednej línii,nie je jednoduché. Mnohí  na tejto ceste pohoreli. Takáto morálna zhoda  je dôležitá pre kritérium hodnovernosti toho ktorého apoštola v Cirkvi. Vyššie menované osobnosti sa k takejto zhode života so slovom ,mimoriadne priblížili. Niet sa čo čudovať,že ľuďom takáto skúsenosť imponuje. 3,Osobnosti,ktoré národu pripravovali cestu k Mesiášovi,nemali pohodlný život. Mali neustále v pätách prenasledovateľov. Pokoj nemali ani od žiarlivých a závistlivých ľudí. Ľudia,dotknutí ich slovom sa stali nepriateľmi. Ocitli sa vo väzeniach,boli týraní mocnými svojej doby. Ich sloboda bola maximálne potláčaná a ubitá. Napriek týmto procedúram sa udiali zvláštne veci. Svedectvo života týchto ľudí bolo práve vtedy účinné. Na prvý pohľad sa mohlo javiť,že v takto okyptenej slobode sa nezmôžu na nič. Opak bol pravdou. Práve vtedy vykonali svoje vrcholné dielo tak,ako to urobil Ježiš Kristus na Kalvárii. Mali by sme vedieť,že,ak sme v ohni skúšok,keď najviac cítime slabosť,vtedy sa najviac na nás môže ukázať dielo Vykupiteľa a práve vtedy prináša veľa ovocia. Náš život nie je prázdny,ak sa usilujeme o posvätenie. Napriek početným slabostiam života sme akoby "dobre nadupaní" pre dielo evanjelia. Ak chceme,Boh nás bude očisťovať a prispôsobovať pre myšlienku Božieho kráľovstva. S jeho pomocou sa budeme môcť postaviť do radu medzi hodnoverné osobnosti,ktoré vidia zmysel života v Kristovi.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára