sobota 15. augusta 2020

Posúvanie hraníc.

Pred mnohými rokmi,ako žiaci a študenti,sme chodili na zemiakové brigády.  Vystúpili sme na poli nejakého JRD,rozdelili nám úseky a pracovali sme celé doobedie. Medzi nás patril aj spolužiak,o ktorom bolo známe,že rád posúva hranice úsekov. Nebadane poskracoval svoj úsek z jednej i z druhej strany tak,aby mal úsek menší a dostatok času na lenošenie. Existujú mnohé spôsoby,ako posunúť hranice. Nielen fyzicky,ale aj morálne. Niekedy je to na škodu,inokedy na osoh. Ten druhý prípad,na osoh,ukazuje dnešné evanjelium/Mt 15,21-28/. Nositeľkou takéhoto posúvania hraníc v správaní je bezmenná žena z okolia Týru a Sidonu. Ako sa prejavila? 1,Posunula hranice ako matka. Matky to robievajú. Najmä vtedy,keď ide o ich deti. Sú schopné urobiť čokoľvek,len aby svojim deťom pomohli. Žena z evanjelia mala chorú dcéru. Matky v takomto prípade zabúdajú na seba,odmietajú pohodlie,rezignujú na svoje súkromie. Nič nie je pre nich tak dôležité,ako situácia dieťaťa. Nik ich to nemusí učiť,lebo to majú väčšinou v sebe. Ďakujme Bohu za to,že sme mali,až na výnimky,takéto matky,ktoré na nás nezabúdali. Kde by sme boli bez nich,bez ich obetavosti,často atakajúcej hranice hrdinstva a statočnosti? Kto takto posúva hranice,kto rozširuje teritórium svojej služby,ten rozširuje svoje srdce a otvára ho dokorán pre prijatie Ježiša. Je to prípad aj ženy z prostredia Týru a Sidonu. A je to aj prípad mnohých matiek,ktoré poznáme z bežného prostredia svojho života. 2,Žena výrazne posunula hranice z pozície spoločensko-náboženského. Ona pohanská žena,požiadala o pomoc Učiteľa zo židovského národa. Na tú dobu neslýchaná vec. Určite mala aj vo svojom národe nejakých múdrych učiteľov,no žiaden z nich sa nevyrovná tomu z Nazareta. V živote vďačíme za mnohé veci ľuďom,ktorí nám pomáhali v profesii učiteľa. Mnoho nás naučili. Posuňme hranice a naučme sa ďakovať aj tým,ktorí nemajú diplom učiteľa,a predsa nás naučili niečomu,čo sa nazýva múdrosť života. Ba niekedy sa učíme aj od ľudí,ktorí evanjelium nepoznali alebo od ľudí,ktorí neabsolvovali nijaké podstatnejšie štúdia. Žiada si to mať pokoru a otvorené oči srdca,aby sme prijali vplyv tých,ktorí nebudú mať nikdy v popise svojej profesie,že sú učitelia. 3,Žena posunula hranice,lebo Ježiš vysoko vyzdvihol jej vieru, a to v prítomnosti svojich učeníkov. Existujú ľudia,ktorí niekedy ani netušia,aký majú veľký potenciál viery. Až prežívanie určitej biedy,či životnej skúšky,im ukáže cestu viery. Žena z evanjelia vytrvalo Ježiša nasledovala a domáhala sa svojej veci. Robila to až agresívnym spôsobom,ktorý bol pre Ježišových učeníkov nepríjemný. Ľudia,ktorí Ježiša vytrvalo o niečo prosia,už ho aj zároveň nasledujú. Nedávno som sa dozvedel z vysielania televízie LUX o iniciatíve  niektorých spoločenstiev Cirkvi,ktoré komunikujú s väzňami odsúdenými na smrť. Títo väzni,vedomí si svojho nezvratného osudu,túžia aspoň v posledných týždňoch svojho života posunúť hranice svojej viery. Túžia nájsť niekoho,s kým by  mohli prostredníctvom listov hovoriť o svojich pocitoch. Aj oni majú záujem o súcit,o modlitbu,o vľúdnosť,ktorej sa im možno v živote veľa nedostalo. Možno toto je ich spôsob prežívania viery na konci pozemského života. Možno až teraz odhalili potenciál svojej viery. Určite im to poslúži,aby našli pokoj a zmierenie s Bohom na ceste do večnosti. Rozšírme potenciál viery tak,že pristúpime k svojmu životu z pohľadu pokánia a zmierenia s Bohom. Ježišovo uznanie kanáanskej žene:"veľká je tvoja viera",nech je pre nás dôležitým motívom podobného konania. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára