piatok 14. augusta 2020

Kde je Mária?

 Bývalý vynikajúci futbalista Marián Masný sa dožil sedemdesiatky. Bol uvedený do Siene slávy slovenského futbalu. Ako hráč bol pri všetkých úspechoch,ktoré si naši priaznivci pamätajú. Išlo a majstovstvá Európy v rokoch 1976,1980 a majstrovstvá sveta v r.1982. Po skončení aktívnej kariéry a po istých problémoch v osobnom živote sa utiahol do izolácie. Nielen jeho priaznivci,ale dokonca ani jeho najbližší nevedeli,kde sa nachádza,kde býva,čím sa zaoberá....Až napokon ho vypátral jeho kamarát a pripravil na to,že si preberie ocenenie a najvyššie pocty za svoju úspešnú kariéru. Celá rodina veriacich sa pýta:kde je Panna Mária? Vedia o nej,že bola pri všetkých dôležitých okolnostiach,ktoré súviseli s jej Božským Synom:zažila zvestovanie v Nazarete,navštívila ako tehotná svoju príbuznú Alžbetu v hornatom kraji,porodila Božie dieťa v Betleheme,stolovala s Ježišom a apoštolmi na svadbe v Káne Galilejskej,vypila kalich horkosti a bolesti pri Ježišovej agónii na Kalvárii a s pokorou sebe vlastnou,očakávala s apoštolmi príchod Božieho Ducha v Jeruzaleme. Mnohí sa pýtajú:izolovala sa,stratila sa z dohľadu veriacej verejnosti? Rodina veriacich chce vedieť,čo je s ňou? 1,Mária je pri svojom Synovi,ale je aj pri nás. Je pri Bohu,ale neodišla ani od človeka. Ona je tá,ktorá narušila mýtus,podľa ktorého si máš vybrať-buď si s Bohom alebo so svetom. Ak si s Bohom a veríš v neho,nemáš v tomto svete miesto a si považovaný za outsidera. Mária je s Bohom,ale aj s človekom vo všetkých jeho dramatických situáciách. Ona nám kladie otázku,ktorá je nadčasová:si dostatočne blízko Boha už teraz,v šate smrteľného človeka? A si dostatočne blízko svojho blížneho,ktorý vystiera ruky a požaduje pomoc? 2,Mária je pri tých,ktorí sú silní vo viere,ale aj pri tých,ktorí hľadajú,mýlia sa a tápu...Počas pozemského života patrila do duchovne najsilnejšieho rodinného spoločenstva-do nazaretskej rodiny. Ale nepohrdla ani takým rodinným spoločenstvom,aké sa vytvorilo v Káne,kde sa minulo víno a vznikla miestami panika,obava,neistota ba i strach,čo bude...Máriu pozývajú do svojho stredu tí,ktorí chcú ísť duchovne vyššie,ale aj tí,ktorí ešte len začínajú,vždy znova a znova,lebo bez jej prítomnosti by boli bezradní a duchovne vyprahnutí. 3,Mária je pri tých,ktorí robia prvé kroky na ceste rozhodnutia sa pre zasvätený život. Sama ich dôverne pozná,lebo ich prežila ako mladá deva v Nazarete. Tam ju navštívil Boží posol a oznámil jej,že je Bohom vyvolená,aby sa stala matkou Božieho Syna. Zároveň neopúšťa ani tých,ktorí už akoby definitívne našli miesto pri Ježišových nohách a chcú žiť presvedčivý a radostný zasvätený život. Presviedča nás o tom úryvok evanjelia,podľa ktorého Mária v sprievode príbuzných prišla k Ježišovi a chcela sa s ním rozprávať. Nešlo to ľahko,lebo všade okolo boli zástupy záujemcov,ktorí mali jediný cieľ-počuť Božie slovo. Ona vedie tých,ktorí sa ešte len udomácňujú a stotožňujú s myšlienkou nasledovať Ježiša. Bez jej príhovoru,však,nevytrvajú ani tí,ktorí už prešli kus cesty v zasvätenom živote. Ona všetkým slúži ako silný motivačný model do takej miery,aby  na svojej ceste viery vytrvali až do konca.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára