sobota 1. augusta 2020

Novomanželom na cestu        Vo väčšine prípadov je to tak, že veriaci, ktorý príde na sv. omšu, zaujme v kostole ľubovoľné miesto. Aj keď sú ľudia, ktorí dlhodobo – celé roky sedávajú s obľubou na tom istom mieste. Vo väčšine prípadov si človek sadne tam, kde chce. Najmä vtedy, keď nie je kostol naplnený a je možnosť výberu. Existuje však výnimka, podľa ktorej štyria ľudia majú vopred stanovené miesto. Sú to snúbenci, ktorí prichádzajú, aby si vyslúžili sviatosť manželstva a za nimi sú ich svedkovia. Ich miesta sú už vopred dané.
        Tento obraz, ktorý sa nám ponúkol aj dnes, má omnoho hlbší význam, ako sa zdá. Môžeme si ho vysvetliť takto: v Božom pláne majú manželia dôležité miesto. Nielen pri obrade v kostole, ale aj v živote. Ich vzťah je vyjadrením lásky Ježiša Krista – Ženícha ku svojej Neveste – Cirkvi. Zároveň sa manželia stávajú aj svedkami prítomnosti Božej lásky v tomto svete.
        Čo môžu získať manželia spoločným životom vo sviatostnom zväzku? O tom hovorí aj Matúšovo evanjelium a v ňom podobenstvo o rozmnožení chleba (Mt 14, 13 – 21).
        Z tohto úryvku vyberieme niektoré pasáže, ktoré nám pomôžu nájsť odpovede.
1.)           Ježiš sa stretol so zástupmi na púšti
Púšť je nehostinné miesto, no napriek tomu sa stalo priestorom stretnutia Ježiša so zástupmi. Táto atmosféra sa stala oázou  v tamojšej púšti.
Novomanželia dnešných čias si zaslúžia náš obdiv. Vstupom do manželstva vchádzajú do atmosféry, v ktorej spoločnosť urobila z manželstva nie púšť, ale spúšť. Vinou rôznych okolností, ktoré vychádzajú z médií či z politiky, sa manželstvo degradovalo, zosmiešnilo a podcenilo. Svedčia o tom mnohé rozvody, ktoré evidujú štatistiky.
Manželia sa tak stávajú oázou, ktorá pôsobí osviežujúco a životodarne v púšti rôznych zvrátených pohľadov na manželstvo. Modlime sa za to, aby aj títo naši novomanželia boli zdravou oázou, ktorá osvieži prostredie ich života, a to aj skrze lásku, ktorú budú šíriť do svojho prostredia.

2.)                      Evanjelium sv. Matúša hovorí o tom, že veľké zástupy neboli materiálne pripravené na dlhšie stretnutie sa s Ježišom.
Sv. Matúš udáva, že mali so sebou iba 5 chlebov a 2 ryby. Ide o obrovský nepomer. Ježiš však, ako sme počuli, urobil zázrak a rozmnožil pokrm tak, že sa všetci nasýtili.
Novomanželia vstupujú na pôdu spoločného života s tým, že si so sebou niečo prinášajú. Či už ide o materiálny aspekt alebo o duchovnú stránku. Podstatnejšia je tá vnútorná, duchovná. Aj tu platí, že Boh môže urobiť zázrak. Môže rozmnožiť základ, ktorý si novomanželia priniesli a vytvoriť z neho hotovú zásobáreň milostí. Z nej totiž budú po celý život čerpať. Najvýznamnejšie rozmnoženie milostí sa deje vo sviatostnej chvíli premenenia pri sv. omši. Kňaz premieňa chlieb a víno na skutočné Telo a Krv Pána Ježiša a zároveň rozmnožuje tento pokrm tak, aby sa všetci nasýtili. Ak budú manželia častými účastníkmi tohto eucharistického zázraku,
 t. j. častými účastníkmi sv. omše, pocítia, že ich milosti sa rozmnožujú. Budú cítiť Božiu blízkosť a neprestanú ďakovať Bohu za to, že im takýmto spôsobom prejavuje starostlivosť a ochranu.
3.)                      Sv. Matúš píše, že Pán Ježiš dobrorečil, lámal chlieb, dával učeníkom a oni zástupom. Po jedle nazbierali ešte 12 plných košov odrobín.
Dobrá, ktoré pochádzajú od Ježiša, by si mali ľudia vzájomne odovzdávať. Jednoduchšie povedané, mali by kolovať, t. j. „ísť z rúk do rúk“. Ak sa tak deje, tak je to znakom toho, že myslia na budúcnosť. 12 odrobín košov znamená, že sa myslelo aj na budúcnosť.
V manželskom živote majú kolovať dobrodenia z rúk do rúk. Manželia sa majú vzájomne obdarúvať, a to nielen materiálne, ale aj duchovne. Toto odovzdávanie darov je znakom vyspelosti ľudí, ktorí vstúpili do spoločného zväzku manželstva. Málokto si chce uzurpovať dobrá iba pre seba. Cíti, že sa s nimi musí podeliť. Najjednoduchšie je podeliť sa s tým človekom, ktorý je mu najbližší. Tento spôsob chápeme ako myšlienku na budúcnosť. Budúcnosť v Božom kráľovstve.
Tam, kde si ľudia vzájomne doprajú Božích darov, tam je predpoklad, že si pripravujú budúcnosť v Božom kráľovstve. Doprajme aj našim novomanželom, aby túto líniu života naplnili svojim životným príkladom.

        Po skončení obradu novomanželia popredné miesto v kostole opustia. Budú sa sem vracať, ale už nie na to konkrétne miesto, kde si vyslúžili sviatosť manželstva. Budú sedávať na inom mieste v kostole. Majú však vedieť, že stále zaujímajú dôležité miesto pred Bohom a pred Cirkvou. Tak, ako ich pritiahol oltár Pána Ježiša v tejto slávnostnej chvíli, tak nech ich priťahujú aj jeho milosti, ktorých budú adresátmi. Zo srdca im prajeme, aby zostali verní Kristovi, jedinému darcovi všetkých darov a napokon aj sami sebe, aby ukázali svedectvo života motivujúce aj iných pre vstup do sviatostného manželstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára