pondelok 17. augusta 2020

Vždy viac.

Jedna z mnohých reklám,ktoré sa objavujú v televízii,obsahuje slogan:vždy viac a viac! Pravdepodobne sa týka reklamnej kampane určitej finančnej inštitúcie. Tento slogan má početné priesaky do praxe bežného života. Počas života som si vypočul mnohé príbehy zo života,ktoré sa týkali majetkového nedorozumenia a konfliktov medzi rodinnými príslušníkmi. Nie raz mi ktosi na adresu príbuzného povedal:nikdy nemá dosť! Chcel tým povedať,že je nenásytný,že je priam "postihnutý" túžbou po peniazoch a urobil by čokoľvek,aby sa k nim dostal. Našťastie,slogany typu:vždy viac! a :nikdy nemá dosť!,môžu byť uplatnené aj v dobrom slova zmysle. Konkrétnym príkladom  je bohatý mládenec z evanjelia/Mt 19,16-22/. Prišiel za Ježišom s otázkou,čo má robiť,aby získal večný život. Pán mu odpovedá,aby zachovával prikázania. Ak ich zachovávať bude,malo by to stačiť.aby získal to najpodstatnejšie-Božie kráľovstvo. Mládenca,však,Ježišova odpoveď neuspokojila. Málilo sa mu "iba" zachovávať prikázania. Bol nastavený tak,že chcel "vždy viac",prípadne:nikdy "nemal dosť",pre dosiahnutie najvyššej méty. Pán Ježiš naznačuje,že rešpektuje "nosnosť" každého človeka pri dosahovaní Božieho kráľovstva. Niekomu bude dosť.keď sa prezentuje úprimnou snahou zachovávať prikázania,ale sú aj takí,ktorí dvihnú latku vyššie a neuspokoja sa,kým na ňu nedosiahnu. Každý človek má svoju "nosnosť,či kapacitu" pre pozíciu dokonalosti. Boh odmeral každého z nás,lebo každého stvoril. Pozná nás a naloží toľko,koľko je v nás potenciálu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára