pondelok 31. augusta 2020

Rozvinutie darov.

 Pred niekoľkými dňami prišiel ktosi s tým,že potrebuje Vatikánsku zástavu. Súrne ju potreboval na nejaký účel. Keďže nebola dlhý čas používaná, najprv sme ju rozvinuli,aby sme zistili,v akom je stave. V živote je dôležité,aby sme dokázali v pravý čas rozvinúť dobré veci. Uisťuje nás o tom aj Lukášovo evanjelium/Lk 4,16-30/. Práve tam sa nachádzajú myšlienky súvisiace s rozvinutím dobrých diel. 1,Ježiš vošiel do Nazareta,kde vyrástol. Tam rozvinul celý svoj ľudský potenciál tak,aby v súlade a zjednotení so svojim božstvom "vyrástol" do úlohy plniteľa Otcovej vôle. Nazaret bol svedkom tohto Ježišovho rastu. Našou úlohou je rásť,aby sme splnili Božiu vôľu. Bez duchovného rastu,by sme tento cieľ nedosiahli. Každý v živote nájde ten svoj Nazaret,aby mohol skrytý potenciál rozvinúť a otvoriť sa Božiemu poslaniu. 2,Ježiš rozvinul knihu proroka Izaiáša. Potrebujeme,aby nám niekto "rozvinul" Božie myšlienky. Nestačí len čítať,ale Slovo treba nasledovať. Čítať ho máme s tým,že ho chceme naplňať v praxi života. Prvotné čítanie môže byť aj zo zvedavosti,no neskôr má človek nadobudnúť úmysel,že ho chce čítať,aby napredoval. Cirkev je pôda,na ktorej plnohodnotne rozvinieme Božie slovo. Ona nám pomáha,aby sme čítali,pochopili a prijali ho za svoje. Pri čítaní pamätajme,že tak,ako sme roztvorili a rozvinuli knihu Písma,tak by sme mali rozvinúť aj svoje srdcia. 3,Ježiš rozvinul svoju činnosť. Použijúc slová Izaiáša,verejne potvrdil,že toto,čo opisuje veľký prorok,sa práve teraz deje. Znamená to,že:chudobným sa hlása evanjelium,zajatí sa dozvedeli,že budú prepustení,slepí vidia a utláčaní budú prepustení ako slobodní a vedno všetci sa ocitnú uprostred Pánovho milostivého roku. Učí nás,že svoje talenty máme rozvinúť tak, aby poslúžili najmä dielu Božieho kráľovstva. Učí nás,že treba odstraňovať biedu zo svojho prostredia,že postihnutí akýmkoľvek spôsobom,spoznajú v nás prítomnosť Ježiša. Dajme na známosť,že aj k nim sa priblížil Pánov milostivý rok. Je potrebné,aby sme sa naučili,že rozvinutie myšlienky,Slova a praxe viery,patrí medzi naše priority. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára