streda 19. augusta 2020

Vzorka pracovníkov vo vinici.

 Niektorí zamestnávatelia sú odkázaní na to,že pravidelne musia prijímať,obmieňať zamestnancov. Niektorí nemajú vzťah k práci,iní sú nespokojní so zárobkom,či inými prostriedkami. A tak prichádzajú noví a noví. Ešte pred podpisom zmluvy sa konajú orientačné pohovory. Okrem bežných formalít je zamestnávateľ zvedavý na celkový dojem,ktorí kandidáti na zamestnanie zanechajú. Ani to však nemusí byť smerodajné. Jediný rozhovor nemusí odhaliť charakter človeka,aj keď čo to prinesie. Aký dojem by zanechali v nás robotníci,ktorých angažoval hospodár z evanjelia?/Mt 20,1-16/. U niektorých sú viditeľné rysy ochoty nechať sa najať do práce. Dávajú to na javo a vidno to z ich správania. Iných treba akoby presvedčiť,motivovať,povzbudiť. Po tejto procedúre sú ochotní akceptovať pracovné podmienky a nechajú sa najať. Iných treba dobývať akoby násilím,treba ich akoby donútiť k rozhodnému kroku. Treba urobiť všetko pre to,aby dospeli sami do štádia,že sa im oplatí byť zamestnaní. Sami prechádzame týmito štádiami,keď cítime,že sme volaní k nejakej službe pre Božie kráľovstvo. Prvotná ochota byť najatý sa musí preukázať v dlhodobejšom záujme. Začiatočné emotívne:áno, musí byť potvrdené vytrvalosťou a snahou ísť cez bolesť a cez obetu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára