streda 16. septembra 2020

Posunúť sa.

 V poslednom čase som viackrát počul výraz-posunúť sa. A to v rôznych významoch. 1,stretol som po rokoch známeho. Pri mojej otázke,ako sa mu darí,mi povedal:"posunul som sa". Potom to objasnil a vysvitlo,že sa vlastne rozviedol a našiel si inú partnerku.. Je otázka,či sa posunul a hlavne kam? 2,iný človek týmito slovami pomenoval fakt,podľa ktorého sa v práci presunol z jednej kancelárie do druhej. Robí to isté,čo predtým,ale už v novorekonštruovanej kancelárii. 3,ďalší  vyjadril skutočnosť,podľa ktorej postúpil v hierarchii svojej profesie vyššie,slovami : "stal som sa vyšším šéfom". Úplne iný obsah dáva tejto myšlienke sv. Pavol. Píše:"Bratia,usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem"/1 Kor 12,31/. Apoštol národov nás nabáda ,aby sme sa "posunuli" v rebríčku evanjeliovej dokonalosti ďalej. Aj dnes bude mať každý z nás možnosť túto cestu absolvovať. Kedy a ako? Určite má každý z nás dnes na programe situácie,ktoré "dajú zabrať". Vyťažia nás fyzicky alebo psychicky. Pozrime sa na ne,ako na možnosť "ísť vyššie",ak bude náš postoj k ľuďom naplnený duchom obety a pokory. Vtedy nám Boh dá na známosť,že našu obetu prijal a dostaneme od neho za to,určité duchovné útechy. On sa stará,aby sme nestagnovali,ale aby sme popri "posunutiu sa" sa v iných vreciach,nezabúdali na svoj duchovný rast.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára