piatok 18. septembra 2020

Zázemie.

 Dovoľte mi povedať pár slov o zázemí. V poslednom čase som dosť o tejto problematike rozmýšľal. Prečo? Kedysi som sa stretol s človekom,ktorý prekonal koronavírus. Opýtal som sa ho,ako sa zmenil jeho život po vyliečení. Odpovedal veľmi pohotovo:stratil som niekoľkých priateľov. Stránia sa ho,ako keby bol malomocný. Hovorí,že stratil "podstatnú časť svojho zázemia". Dúfajme,že sa to časom napraví. Iný príklad. Mnohí sledujú vrcholné cyklistické podujatie sezóny-Tour de France. Obdivujú najmä zázemie,ktoré majú pretekári vytvorené. Tvoria ho mechanici,zdravotníci.maséri,fyzioterapeuti,rôzni manažéri atď. Všetci sú platení za to,aby pretekár na druhý deň,s ich pomocou ,vysadol na bicykel a pokračoval v súťaži. Nevieme si predstaviť,žeby niekto v dnešnej dobe pretekal bez tohto,najmä odborného,zázemia. Nie je tajomstvom,že Pán Ježiš mal počas svojho verejného účinkovania vytvorené zázemie/Lk 8,1-3/. Kto tam patril? 1,Dvanásti. Ľudia,ktorých on sám povolal. Každý z nás si do svojho zázemia povoláva tých,ktorých sám chce. Veľa ich asi nebude. Dobrých priateľov veľa nebýva. Človek časom príde na to,že do tohto okruhu nemôžu patriť takí, ktorí sú poživační,konzumne založení ľudia,užívajúci si bezuzdne dobier tohto sveta. Potrebuje ľudí,ktorí mu ukážu aj iný rozmer života. Taký,ktorý siaha vertikálne. Naši priatelia majú mať dobrý potenciál charakteru s dôrazom na schopnosť vzdorovať ponukám sveta,ktoré nivočia zmysel pre Božie veci. 2,V Ježišovej blízkosti sa nachádzajú osoby,ktoré on vyliečil z rôznych chorôb. Cítia vďačnosť,chcú byť oporou Učiteľa z Nazareta. Chcú prispieť k jeho dobrému ľudskému zázemiu. V našej blízkosti sa nachádzajú ľudia,ktorých sme vyliečili. Vyliečili sme ich z nereálnych,povrchných a koristníckych pohľadov na svet. Sú vďační za to,že sme im otvorili oči. Vyliečili sme ich tak,že sme im umožnili na istý čas "vojsť do našej kuchyne" a sledovať,ako sa pozeráme na svet my. Oni sa presvedčili,že tento pohľad je výhodnejší,plnší,čistejší a obsahovo bohatší,než taký,ktorí vyznávali do teraz. 3,V sprievode rabbiho z Nazareta sa ocitli ľudia,ktorí mu "vypomáhali zo svojich prostriedkov". Pochopili,že v živote sa oplatí investovať nielen do akcií a podujatí s materiálnym zhodnotením. Naučili sa,že si treba vytvoriť konto so zameraním na večnosť. Občas sa stáva,že vás oslovia agenti nejakých finančných inštitúcií a spýtajú sa pohoršlivo:vy ešte nemáte u nás konto?! Našťastie stáva sa,že Boh nás cez niekoho alebo niečo ,osloví s podobnou otázkou:máš už u mňa konto? Znova a znova sa ukazuje,ako úžasnú platnosť majú slová sv. Pavla:"Bratia,usilujte sa o vyššie dary milosti. A vznešenejšiu cestu vám ukážem/1 Kor 12,31/. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára