sobota 19. septembra 2020

Božie slovo je krehkou skutočnosťou.

 Predstavme si,že doma držíme niečo krehké. Môže ísť o nejaké veci zo skla,porcelánu,či iného krehkého materiálu. Veľmi dbáme o to,aby sa tieto predmety nezničili. Nejde len o materiálne veci,ale aj napr. o vzťahy. Niektoré z nich/v rodine,v práci,na ulici/ stoja na tenkom ľade. Stačí,keď ich niekto preťaží...Krehké skutočnosti môže niekto ľahko odniesť,či poškodiť ba zničiť úplne. Evanjelium nám predstavuje rozsievača,ktorý rozsieva semeno/Lk 8,4-15/. Myslime na to,aké krehké je takéto semeno. Možno až tak,že ho vietor odveje,odnesie tam kam nechceme. Zdá sa veľmi krehké a bezbranné v tom svojom svete. Cítime,akokeby bolo vydané napospas rôznym živlom a neprajníkom. Z podobenstva,ktoré rozpovedal Ježiš je isté,že Božie slovo je takýmto semenom. Neraz sme sa presvedčili o jeho krehkosti,ba vlastne o našej krehkosti,lebo sme ho vo svojom srdci neudržali. Hocikto ho môže odniesť,odviesť,ak nie sme dostatočne pozorní. Presvedčila sa o tom aj Mária Magdaléna. Po Ježišovej smrti sa ocitla pri jeho hrobe.Plná bezradnosti počula otázku:Prečo plačeš?? Odpovedala nadčasovým spôsobom:"Odniesli môjho Pána a neviem,kam ho položili"/Jn 20,13/. Ido o Ježiša -Slovo,ktoré "odniesli,lebo sa nechal chytiť a mučiť rukami násilníkov. Stal sa pre nich "krehkým "materiálom,ktorý možno potupiť,umučiť,odniesť,ale nie vykoreniť. Postarajme sa o to,aby Slovo,ktoré do nášho srdca vstupuje,bolo prijaté s veľkou pozornosťou a aby mu bolo dopriate zakoreniť sa. Keď sa ujme a zakorení,už len máločo ho nám môže vyrvať z duše. Ono nám po zakorenení ukáže,aké je silné,lebo nielenže stvárňuje celý svet,ale dokonca premieňa celé naše vnútro.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára