pondelok 21. septembra 2020

Lepšie miesto.

 Každý už v živote počul výrok:"Viem,si ťa predstaviť na inom mieste". Keď chce niekto niekomu pochlebovať,tak mu nadhodí takúto frázu alebo podobnú. Niekedy je tento výrok myslený úprimne. Možno by sme naozaj niekomu dopriali aj "niečo lepšie",ale nemáme na to nijaké prostriedky. Ježiš kráčal okolo mýtnice a videl tam sedieť Matúša,ktorého povolal:"Poď za mnou"/Mt 9,9-13/.Je to podobné,ako keby povedal:"Viem si ťa predstaviť na inom mieste". Mýtnica,Matúšovým odchodom nespustla, ani nijako inak neutrpela. Určite sa našiel iný kvázimatúš,ktorý s radosťou a očakávaním prevzal úrad. Svet si svoje rany raz dva zacelí. Ježiš povoláva Matúša a iných,aby zaceľoval rany duše tohto sveta a neriešil otázku biznisu,akou mýtnica,nepochybne bola.Pri inej príležitosti to pomenoval výstižnejšie:"Nechaj,nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo! "/Lk 9,60/. Ak by sme si niekedy mysleli,že zažívame niečo nedôstojné,že máme na viac v určitej oblasti,pomyslime si práve vtedy na Ježišovu víziu:"Viem si ťa predstaviť na tom mieste,kde si teraz.Ty len zo svojho miesta zvestuj Božie kráľovstvo".

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára