piatok 25. septembra 2020

Ako pomôcť Európe

 Prednedávnom mala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prejav,zameraný na budúcnosť európskeho kontinentu. Vychádzala z faktu koronakrízy a z poučenia sa z tohto obdobia. Aká je jej vízia? Z prejavu vyplynulo,že Európa sa má snažiť,aby bola zdravšia,digitálnejšia a zelenšia. Čo tento fakt znamená a hlavne,ako sa má premietnuť do bežnej praxe rodinného života? Predsedníčka EK sa zamerala na vonkajšie faktory,my sa sústredíme na vnútorné. Vonkajšie zmeny,bez vnútornej premeny človeka,zostanú len nablýskanou fasádou na budove Európy. 1,Európa má byť zdravšia. Tu nejde len o stravovacie návyky,pohybové aktivity,ale ide aj o morálne zdravie človeka. Od kresťanských manželstiev a rodín sa očakáva,že udajú tón v procese morálneho ozdravovania. Základom dobrej morálnej kondície a zdravia je častá komunikácia s Bohom. Rodina je hlavnou platformou,na ktorej sa komunikácia s Bohom najviac a najkrajšie vyníma. Predstavme si situáciu,podľa ktorej si kúpite do bytu nejaký doplnok. Neumiestnite ho tak,že by bol v niekde v kúte,alebo za dverami. Inštalujete ho tak,aby sa vynímal,a to nie násilne,ale citlivo a vkusne. Komunikácia s Bohom je dôležitá vo všetkých sférach života,ale najviac sa vyníma v rodine. Je to nielen vkusné,ale hlavne užitočné. Je to užitočné pre danú rodinu,ale cez ňu aj do okolia. 2,Náš kontinent má ambíciu ,aby bol digitálnejší. S nástupom digitalizácie možno len súhlasiť,lebo nám technológie uľahčujú život. Zrazu však,nadobúdame dojem,akoby sa strácal človek,akoby odchádzal zo scény,akoby sa cítil nepotrebný a nechcený. V istom meste, v Južnej Amerike bolo zemetrasenie. Nastúpilo množstvo záchranárov a dobrovoľníkov,ktorí zachraňovali zranených,vyberali mŕtvych a uvoľňovali sutiny. Keď už boli na odchode,začul ktosi klopanie na železo. Hneď sa všetci vrátili,lebo vedeli,že tam je ešte živý človek. Bohu vďaka,nie sme necitliví všetci na život človeka. Kresťanská rodina má byť vnímavá na potreby človeka. Má byť školou služby tam,kde počuť akoby klopanie,spojené s prosbou o pomoc. Niekedy to volanie nemusí byť hlasné,bieda sama o sebe volá o prvú pomoc,nemusíme ju k tomu vyzývať. Kresťanská rodina pomáha ubiedeným,lebo v nich poznáva Človeka-Bohočloveka,Ježiša z Nazareta,ktorý niesol hriechy celého sveta. V človekovi uvidíme hodnotu vtedy,keď uveríme,že je v ňom prítomný sám Kristus. Charita a služba lásky by mala byť trvalo zastúpená v živote veriacej rodiny. 3, U. von der Leyenová hovorí,že Európa má byť zelenšia. Nejde len o farbu,ale hlavne o úctivejšie správanie voči prírode. V dnešnej dobe sa často používa  fráza:je to na prírodnej báze,pôsobí ako nejaké zaklínadlo. Je isté,že o prírodu sa treba starať,nie ju vykorisťovať.  Pomaly si to všetci uvedomujeme. Prírodné materiály nie sú škodlivé,neubližujú,naopak uzdravujú. S určitosťou vieme povedať,že láska v praxi nikomu neubližuje,aj keď niekedy bolí. Láska je "najprírodnejší prvok",aký poznáme,lebo s ňou sa identifikoval sám Boh. A ten prišiel k nám v osobe Ježiša,aby nám pomáhal,liečil nás a učil pravej láske,ktorá vychádza z evanjelia. Na ktoromsi obchode bol nadpis:"Naše výrobky svedčia každému". Láska je primeraná pre každého človeka:netlačí,neomína,nehryzie-je šitá na mieru každému. Najviac to môžu potvrdiť manželia,ktorí si vezmú Božiu lásku za vzor a inšpiráciu. Ona je najdokonalejšou udržiavateľkou jednoty a vernosti. V nej treba hľadať základný stavebný materiál pre zdravie ovzdušie rodinného života.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára