utorok 18. apríla 2023

Boh dáva zo svojej úrody

Dve sestry  bývali v jednom meste. Bývali s rodinami neďaleko od seba tak, že si skoro videli do okien. Raz podvečer jedna napísala správu druhej po tom, čo sa vrátili zo záhrady, ktorú majú spoločnú.:"Vrátili sme sa zo záhrady. Máme dobrú úrodu. Pošli jedno z detí a nalož mi niečo z úrody, aby som to ešte dnes spracovala". Ide o situáciu, ktorej pravdivosť môžu potvrdiť mnohí súrodenci a priatelia, lebo pestujú dobré vzťahy. 

    Ľudstvo celé veky prosilo Boha o dar vykúpenia:pošli niekoho Bože, a daj nám z hojnosti tvojich darov vykúpenia!. Bolo to potrebné, lebo od čias dedičného hriechu vznikla pre človeka nelichotivá situácia. Potreboval záchranu. A tak Boh poslal svojho jednorodeného Syna, ktorý priniesol túžobne očakavané vykúpenie. Boh teda poslal ľuďom to najlepšie "zo svojej" prebohatej úrody. Viac poslať nemohol. Sám Ježiš o tom hovorí Nikodémovi:"Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život"/Jn 3, 16/. Pre koho je  dar viery v Ježiša Krista konkrétnym požehnaním?

    1.,Pre tých, ktorí sú si istí vo viere v Božieho Syna. Načo je to potrebné, keď je vo viere istota? Písmo hovorí:"Kto si myslí, že  stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol"/1 Kor 10,12/. Ježiš je nositeľom istoty vo viere. V rôznych kolektívoch sú jednotlivci, o ktorých sa hovorí, že sú nositeľmi kvality a vysokej úrovne viac, ako ostatní. Tí sú, väčšinou, zárukou istoty, že vysoká úroveň určitej činnosti sa zachová. Zárukou dobrého smerovania človeka vo viere je samotná prítomnosť Krista. On by mal mať dominantné miesto v živote. Nikoho hodnotnejšieho nenájdeme, iba on je garantom uceleného a plného života, ktorý smeruje do večnosti. 

    2.,Pre tých, ktorí nie raz v živote zapochybovali. Ježiš raz dovolil Petrovi, aby chodil po hladine rozbúreného mora. On sa zľakol a začal sa topiť. Ježiš ho zachránil a pritom povedal:" Maloverný, prečo si pochyboval?"/Mt 14,31/. V živote sa to stáva. Prichádzajú pochybnosti i pochybenia. Niekedy stačí úplne malé pochybenie, ktoré vyplýva z pochybnosti. Cyklistický pelotón sa zvykne rútiť vysokou rýchlosťou. Stačí, aby niektorí z pretekárov urobil jeden pochybný pohyb, a desiatky cyklistov skončia na zemi. Je to aj obraz života, ktorý nemá s cyklistikou nič spoločné. Preto je potrebná prítomnosť Ježiša, ktorý všetko vracia do normálu. Ak sme pochybovali a aj chybne konali, Ježiš sa nám ponúka so svojou pomáhajúcou vystretou pravicou. Pomáha nám, aby sme sa stali istejšími aj napriek spochybňovaniam tohto sveta. Nikto nám nedá toľko istoty do života, ako Kristus. 

    3.,Pre tých, ktorí v živote padli. Sám Ježiš hovorí:"Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali"/Lk 5,32/. On prišiel, aby sa tí, ktorí padli, odrazili od dna. Niekedy je človek na dne, lebo až tam ho dostal štýl jeho života, ale niekedy je na dne so silami. Obyčajne dno života ide ruka v ruke s tým, že človek je aj na dne so silami. Opäť prichádza Ježiš, ktorý je pokladnicou a zdrojom neskutočných síl. Ľudské zdroje a prostriedky nám môžu pomôcť, ale skutočný stimul ísť vyššie prichádza od Boha. On je zdrojom nových síl a zárovaň aj ideál, ktorý máme nasledovať, aby sme sa pohli smerom hore. Pripomeňme si motivujúce slová sv. Pavla:"Bratia, ak ste s Kristom vstali zmŕtvych, hľadajte , čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore,nie na to , čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve" /Kol 3,1-4/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára