sobota 8. apríla 2023

Zlaté ruky

 


         Nedávno vyšla autobiografia s názvom: Zlaté ruky. Jej autorom je lekár Ben Carson. Je známy tým, že v r. 1987 prvýkrát v histórii oddelil siamské dvojčatá zrastené hlavou. Jeho príbeh je zaujímavý tým, že sa z černošského amerického getta prepracoval na najvyššiu odbornú úroveň. V mnohom je poučný aj pre ľudí dnešných čias. Každý vo svojom okolí pozná človeka, ktorý sa prepracoval až na úroveň „šikovných rúk“, a to v rôznych odvetviach života.

Evanjelium nám približuje udalosti, ktoré sa odohrali pri Ježišovom hrobe. (Mt 28, 1 – 10) Evanjelista píše, že: „Z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil a odvalil kameň...“ Zároveň dodáva: „Strážcovia strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.“

Musíme konštatovať, že to urobili „zlaté ruky“ anjela, ktorý hravo odvalil kameň od hrobu. Tento jeho úkon má pre našu vieru veľký význam. Rozoberieme si niektoré situácie, ktoré s kameňom súvisia.

1.) Odvaliť kameň

Kameň sa stáva trvalou súčasťou hrobu. Ak by ho niekto niekedy narušil, ukáže a odhalí tmu, prázdnotu a pozostatky toho, čo bol niekedy živý ľudský tvor. Práve v čase, keď uveríme a prijmeme Zmŕtvychvstalého Ježiša Krista, sa nám odvalí obrovský kameň z nášho života. Zlaté Božie ruky ho odvalia a ukáže sa, akí sme boli. Zistíme, že sme boli takí, ktorým vyhovuje sedieť v tme, vyznávať prázdnotu a uspokojiť sa s paberkami života a dobra namiesto toho, aby sme zatúžili po plnosti Božích darov.

         Niektorí sa k viere priznávajú, no stále ešte neurobili to podstatné – neodvalili pomyselný kameň a hovejú si v prázdnote a prítmí toho, čo im údajne vyhovuje. Zmŕtvychvstalý Pán nás pozýva k tomu, aby sme zatúžili po svetle a plnosti života, ktorú získame vtedy, ak necháme svoj život preniknúť Pánovou milosťou viac do hĺbky hrobu, v ktorom duchovne hybernujeme.

2.) Spracovať kameň

Nie je žiadnou novinkou, že kameň sa zvykne spracovávať. Je to niečo podobné, ako keď chce hráč futbalu spracovať prihrávku. Nie je to jednoduché najmä vtedy, keď súper hráčovi bráni v hre. Ten mu nedá veľa času na to, aby loptu spracoval. Hráč, ktorý dokáže napriek vonkajšiemu tlaku súpera prihrávku spracovať, je vynikajúci hráč. Stáva sa tak lepším a dokonalejším.

         Spracovanie kameňa viery je postavené na podobnom princípe. Na vieru človeka dobiedza rozmanité zlo a chce mu zabrániť v tom, aby sa vypracoval ako nasledovník Ježiša Krista ako statočný a morálne formovaný človek. Keď v tomto zápolení obstojí, zosilnie a kameň jeho viery sa tak stane monumentom, z ktorého možno čerpať a v ktorom možno obdivovať zlaté Božie ruky.

3.) Skombinovať kameň

Súčasní umelci sú obdivuhodní aj v tom, že dokážu vo svojom diele skombinovať rôzne materiály. Napríklad kameň a sklo. Ide o pozoruhodný jav, lebo na prvý pohľad sa tieto dva prvky neznášajú. Každý vie, že kameň sklo rozbije a zničí. No dobrý umelec si s tým poradí. Z dvoch protichodných prvkov vytvorí umelecké dielo. Urobí to tak dokonalo, že každý prvok si zachová svoju dokonalosť a individualitu.

         Kameň viery človeka býva ovplyvňovaný prostredím. Okolie má niekedy tendenciu rozrušiť stavbu viery. Pritom kameň viery nechce rúcať a deštruovať s výnimkou hriechu. Chce zapadnúť do tohto sveta ako prvok, ktorý je oživujúci. Dá sa zladiť a dokáže spolunažívať aj s prvkami takej viery, ktorá vyznáva iné formy a cesty oslavy Všemohúceho Boha a Ježiša Krista, Božieho Syna. Boh ako najdokonalejší umelec dokáže vytvárať umelecké diela aj z tých materiálov, ktoré kladú dôraz na rozličné hodnoty, no majú spoločný odpor voči zlu hriechu. Takto môžu existovať manželstvá, v ktorých muž a žena majú rôzne povahy. Na tomto princípe existujú rôzne kolektívy a spoločenstvá,  v ktorých sa prejavuje rozmanitý naturel a pohľad na riešenie pracovných a ľudských problémov. Iba zlaté Božie ruky dokážu vytvoriť takéto veľkolepé dielo.

 

         V Knihe Exodus (Ex 17, 1 – 16) čítame o tom, ako Izraeliti porazili Amalekitov. Vodca Mojžiš poslal Jozueho bojovať so zbraňou v ruke. Sám však vystúpil s Áronom a Húrom na vrch a tam sa modlil. Keď mal ruky zdvihnuté, Izrael víťazil, keď ochaboval, víťazil nepriateľ. Preto mu Áron a Hur podopierali ruky až do záverečného víťazstva. Mojžiš zveril svoje vodcovské zlaté ruky do ich zlatých rúk.

         Zmŕtvychvstalý Pán chce, aby sme mu zverili svoje ruky, aby sme svoje vložili do jeho rúk. Jeho ruky sú rukami víťaza. Môžu si poradiť s kameňom hriechu a aj inej slabosti a biedy. Ruky Víťaza budú nad nami bdieť, aby sme odolali pokušeniu prežiť život v tme a prázdnote.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára