streda 5. apríla 2023

Podbradník alebo zástera?

 


         K tejto úvahe ma inšpiroval článok, ktorý som objavil v časopise „Hlasy z domova a misií“. (4/2023, s. 1) Má názov: Uprednostňuješ zásteru alebo podbradník?

         V evanjeliu sa píše, že pri večeri „vstal Ježiš od stola, zobliekol si odev a vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.“ (Jn 13, 1 – 15)

1.)Podbradník má význam vtedy, ak nechceme, aby sa človek

pri konzumovaní jedla veľmi zašpinil.

Rodičia ho dávajú svojim deťom, aby si ho o niekoľko desaťročí vymenili. Používame ho napríklad aj pri slávnostnejších hostinách. Podbradník je výsledkom 2 skutočnosti: nemohúcnosti sa sám najesť a obetavej lásky toho, kto je pri sile alebo pri plnom užívaní rozumu. Ak sme vyrástli z detských rokov, nenahovárajme si, že ho už nikdy potrebovať nebudeme. Je lepšie, keď si ho nasadíme sami, ako keď ho musíme prijať od iných. Sú situácie, keď treba iným pokorne poslúžiť a zasa inokedy treba v pokore prijať službu od iných a priznať si,  že sme odkázaní na ich pomoc.

2.)Zástera je čisto domáca záležitosť.

Týka sa tých, ktorí trávia veľa času v kuchyni, v záhrade alebo v dielni. Zástera má dokonca aj nedeľnú či sviatočnú verziu okrem takej, ktorú používame v bežných podmienkach.

3.)Existuje aj životný štýl kresťana, ktorý zodpovedá podbradníku a iný štýl, ktorému svedčí zástera.

Podbradníky sú určené: pre ľudí, ktorí chcú byť kŕmení; pre tých, ktorí ešte nie sú pripravení na nezištnú službu; pre tých, ktorí radšej prijímajú než dávajú; tým, ktorí tvrdia, že Cirkev existuje výlučne pre nich a pre ich potreby; pre bábätká vo viere, ktoré nezachytili Božiu víziu pre Cirkev a svet.

         Zástery sú určené pre tých, ktorí majú srdce, aby slúžili iným v Ježišovom mene; pre tých, ktorí vedia, že sú súčasťou Kristovho tela a ako údy majú svoje miesto; pre tých, ktorým neprekáža že si pri práci zašpinia ruky;

pre tých, ktorí dokážu vytrvať denne v jeho škole a učia sa od neho; pre tých, ktorí vedia, že sú zachránení milosťou a ich zaangažovanosť je rozhodnou odpoveďou na svoju záchranu.

         Pri poslednej večeri Ježiš hovorí: „Zanechal som príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Inými slovami – Ježiš povolal svojich učeníkov, aby podľa jeho vzoru nosili zásteru, nie podbradník. Táto výzva je určená aj nám všetkým.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára