piatok 28. februára 2020

Dôkaz,že Kristul zomrel a vstal z mŕtvych.

V moderných dobách sa dostala do popredia profesia plastického chirurga. Je dôležitý pre ľudí,ktorí prežili nejakú nehodu s devastačnými následkami,ale vyhľadávajú ho aj celebrity,aby sa nechali skrášliť a hlavne,aby omladli/údajne/. Ale,že plastický chirurg bude skúmať Turínske plátno,to je udalosť! Skúmali ho chemici,biológovia,hematológovia. Ale plastický chirurg? To je novinka. Volá sa Bernardo Hontanilla a pôsobí na klinike Navarrskej univerzity. Každého zaujíma k čomu dospel? V závere skúmania sa vyjadril takto:"Ak všetky stopy,ktoré sa na plátne nachádzajú ,prepojíme s tým,čo opisujú evanjeliá,všimneme si,že sa všetko dokonale zhoduje,nielen pokiaľ ide o smrť,ale aj o zmŕtvychvstanie. Na jednom a tom istom predmete  nachádzame ako statické znaky smrti,tak aj dynamické znaky života. Ak podoba na plátne je Ježišovou podobou,potom majú kresťania doklad o jeho smrti a zmŕtvychvstaní". Ďalej hovorí,že týmto plátnom/turínskym/ bolo prikryté telo,ktoré bolo mŕtve,ale znova sa pokúšalo vstať. Toľko vedecké analýzy prof.Hontanillu/KN 9/2020 s.6/. Teraz na inú téme. Pred niekoľkými dňami odsúdili dvoch mužov za extrémne majetkové sprenevery. Dostali po devätnásť rokov. Som presvedčení,že väčšina národa to prijala ako istú satisfakciu. Dokonca sám prokurátor po skončení procesu povedal,že ak si človek začne o sebe myslieť ,že je" bohorovný",je schopný čohokoľvek,akéhokoľvek činu. Podľa mňa sú to trefné slová. Takto,po stránke morálnej,vyhodnotil konanie dvoch "bohorovných" mužov . Na Slovensku ich bude ešte dosť. Nefandime si. Ale tento úspech sa počíta. Človek v nijakom ohľade nemôže byť Bohu rovný. Môže sa správať bohorovne,ale nikdy nemôže byť rovný Bohu. Ale v niečom sa môže k nemu priblížiť. Ak je dokázané na základe vedeckej expertízy,že Turínske plátno zakrývalo bytosť ktorá bola fyzicky mŕtva a teda pasívna, ale zároveň sa dá dokázať,že nesie  evidentné znaky povstania a dynamiky,tak potom aj my,kresťania máme motiváciu na pôstne obdobie. Ten istý človek/hocikto z nás/ môže na sebe vykázať známky duchovnej biedy,úpadku a v istom slova zmysle duchovnej smrti/lebo hrešíme/. Ale ten istý človek môže na sebe ukázať prvky duchovného povstania. Sme biedni a hriešni,akoby duchovné mŕtvoly,no s pomocou milosti zhora sme schopní vzkriesiť svoje "mŕtvolné údy",vykročiť a začať nový život. Bohorovnosť,ako čŕta správania,nás robí akoby mŕtvymi,no ak prijmeme milosť pokánia,môžeme sa k Ježišovi Zmŕtvychvstaléme priblížiť. Sami sa stávame svedkami Pánovho zmŕtvychvstania. Sami sa stávame akoby turínskym plátnom,ktoré je svedkom našich pádov a bohorovných postojov,ale vďaka Bohu,svedčí aj o našich víťazstvách nad hriechom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára