štvrtok 27. februára 2020

Vovedenie do tajomsva významu pokánia.

Pri čítaní z proroka Joela som si vybavil v pamäti návštevu istej ženy. Prišla vybaviť nejakú administratívnu zálažitosť. Poznám rodinu,viem,že má deti,ba dokonca je už viacnásobnou babkou. O to viac ma to prekvapilo,keď som si všimol,že má na kolenách roztrhnuté rifle. Dívajúc sa na tie franforce,som sa spýtal:"Idete zo stavby,však?". Považoval som to,v dobrej viere,za pracovný odev a myslel som si,že len tak,popri robote odbehla,aby vybavila svoju záležitosť. Ona sa však ohradila a povedala:"Nie!Neviete,že je dnes taká móda?". Zriekol som sa ďalšej konverzácie,lebo tu by som ťahal za kratší koniec. A čo má s tým spoločné prorok Joel? Z jeho diel čítame pri liturgii na Popolcovú stredu o.i. aj túto myšlienku:"...srdcia si roztrhnite,nie šaty.."/2,12/. Tá návštevníčka určite namala roztrhnuté rifle na znak pokánia a ako  bola nastavená duchovne,neviem. Je možné,že ľudia s roztrhnutými džínsami majú aj "roztrhnuté srdce" na znak pokánia t.j. pokánie je v ich živote dôležitou skutočnosťou. Nebudeme sa  však ďalej zaoberať garderóbou a módnymi vlnami. Viac nás zaujíma srdce človeka a jeho dispozícia oľutovať hriech, zmieriť s Bohom a aj "včas sa pokonať so svojim protivníkom"/Mt 5,25/. Čo sa od nás,od kajúcnikov žiada,aby sme dokázali "skrúšiť svoje srdce",na znak pokánia? Istú schému nám môže ponúknuť článok v Katolíckych novinách s nadpisom:Žilinská katedrála prejde obnovou/KN 9/2020,s.2/. Reštaurátor a konateľ dodávateľskej firmy Mário Flaugnatti hovorí:"Celý kostol by mal ísť do vizuálneho stredoveku,interiér sa podstatne zmení-zjednoduší sa. Katedrála bude mať novú farebnosť,keďže sa sa odsráni brizolitová omietka a svetložltú farbu nahradí svetlá". 1,Stavba nadobudne vizuál stredoveku. Znamená to,že sa vráti čo najvernejšie k pôvodine. Aj duchovná obnova človeka má mať ambíciu vrátiť sa k pôvodine-k ideálu evanjelia,lebo pre nás,kresťanov,nič pôvodnejšie ako evanjelium,neexistuje. Nezatvárajme oči pred skutočnosťou,podľa ktorej je aj dnes Cirkev považovaná za repliku života stredovekej atmosféry,prirodzene s hanlivým podtónom. My,kresťania,nenájdeme taký dôležitý a verný ideál k nasledovaniu,ako je evanjelium Ježiša Krista. Ak chceme hovoriť o obnove života v duchu pokánia,nemôžeme obísťtento fenomén,ktorý môže formovať náš život do hĺbky. V pôstnom období hľadajme pôvodinu,najčistejšiu formu života,ktorá sa nám dáva v osobe Ježiša Krista. Nasledujme ho. 2,Mário Flaugnatti hovorí,že stavba katedrály sa zjednoduší,čo sa týka interiéru. V rámci pokánia sa pokúsme svoj život zjednodušiť. Odbremeňme ho od rôznych záťaží,ktoré zamestnávajú náš interiér-srdce. Pripomeňme si aj výčitku,ktorú adresoval Ježiš Marte,sestre Lazára. Napomenul jej,že sa" stará a znepokojuje pre mnohé veci,a potrebné je len jedno"/Lk 10,38-42/. Dajme si námahu,aby sme život zjednodušili a zverili ťarchu života Pánovi. V našom vnútri je príliš veľa závislostí,ktoré vyžadujú,pre prehlbenie viery,odstránenie.To preto,aby sme boli "voľnejší" pre milosti,ktoré môžeme získať iba na základe obnoveného srdca. 3,Napokon,podľa slov talianského reštaurátora,chrám nadobudne novú farebnosť-stane sa svetlejším.  Druhá pôstna nedeľa nám pripomenie udalosť Ježišovho premenenia, a to za asistencie Petra,Jakuba a Jána/Mt 17,1-9/. Sv. Matúš uvádza,že Ježišova tvár "zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo". Potrebujeme sa zbaviť  zbytočnej "farebnosti" života. Spočíva najmä vo výstrednosti,či v ostentatívnom predvádzaní a schvaľovaní zla. Dnešný svet sa honosí práve takouto farebnosťou,dúhovosťou a to je veľmi ďaleko od jednoduchého,ale prenikavého svetla,ktorým je Kristus. Najdokonalejšiu svetlosť života dosiahneme,ak bude pre nás Kristus "Svetlom sveta". Pripomňme si ta najmä na Bielu sobotu,keď kňaz vstúpi s paškálom/veľkonočnou sviecou/  do kostola a zaintonuje práve túto invokáciu. Svetlá tohto sveta sú krikľavé,chýba im prirodzenosť.Sú vtieravé,chýba im úcta.  Sú draždivé,lebo nemajú pokoj vo svojom vnútri. Kristus jediný môže o sebe povedať:"Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje,nebude chodiť vo tmách,ale bude mať svetlo života"/Jn 8,12/.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára