sobota 15. februára 2020

Vybrať si to,čo chce Boh.

Pred nedávnom som bol na oslave životnej päťdesiatky. Kazateľ sa v homílii prihovoril jubilantovi v zmysle dnešného čítania z Knihy Sirachovho syna/15,16-21/. Nachádzame tam slová:"..siahni rukou po tom,čo chceš". To je to isté,ako keby povedal:"vyber si čo chceš". Tu nejde o výber v nejakých profánnych potrebách človeka,ale o pevné rozhodnutie žiť podľa mravného systému na celý život. Kazateľ vtedy zdôraznil toto:"Máš už päťdesiat.Malo by byť už na tebe,ako na veriacom človekovi vidno,pre čo si sa v živote rozhodol". A Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu zvýrazňuje,čo je pre nás najvýhodnejšie:"Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov ,nevojdete do nebeského kráľovstva"/Mt 5,17-37". Prečo nás Pán povzbudzuje,aby sme sa rozhodli v živote pre túto myšlienku? 1,Preto,lebo práve on nás najviac naučil,ukázal a odhalil. Omnoho viac,ako starozákonní vodcovia Božieho ľudu. K čomu by sme situáciu prirovnali? Predstavme si,že cestujeme autobusom a človek,ktorí sedí vedľa nás,nám ukazuje cez okno,ako znalec pomerov,dôležité dominanty krajiny. Z toho veľa nemáme,lebo autobus ide rýchlo a my nestačíme vnímať to podstatné. Na druhej strane,pri ceste autom môžem zastaviť,a nájsť si čas na dôkladnejšiu prehliadku niečoho zaujímavého. Ježiš nám dáva čas,aby sme si dôkladnejšie preštudovali obsah jeho posolstva. Máme na to čas v priebehu pozemského života. Nechce,aby to bolo iba letmé obzretie sa,ako pri ceste autobusom. On chce,aby sme si našli čas kvôli nemu,pre neho a s ním prežívali pozemský život. V tom je naša sloboda a toto nám ponúka ako optimálne riešenie pre život. 2,Preto,lebo úroveň morálky zákonníkov a farizejov je nedostačujúca. Ich morálny kódex nestačí na to,aby sme objektívne spoznali cestu spásy a podľa nej sa riadili. To je to isté,ako keby niekto chcel spoznať váhu nejakého materiálu,ale použil by váhu,ktorá je zle nastavená. Nedozvedel by sa správnu hodnotu,dostal by skreslenú situáciu. Nechceme,aby nás zaujali skreslené veci. My potrebujeme poznať realitu. Potrebujeme spoznať skutočný stav svojho života. Potrebujeme presné váhy,ktoré nám s istotou povedia,ako sme na tom v nasledovaní Krista,ktorý priniesol najpresnejšiu /a jedinú správnu/ správu o Božom kráľovstve. Zrkadlo evanjelia odhalí, ukáže aj najcitlivejšiu odchýlku od Božej vôle. Ono nech je pre nás najdôležitejším ukazovateľom Božej pravdy o ceste spásy. 3,Preto,lebo iba Ježišova náuka nám umožní rast. Návrat k farizejom a zákonníkom by bol zbytočný a bol by krokom späť. Skutočný rast vo viere je možný iba popri Kristovi. Bez neho nikto duchovne nepokročí. Raz mi istý človek zdôvodňoval prečo opustil dobre platené pracovné miesto. Jeho rozhodnutie všetkým známym vyrazilo dych. Povedal:"Už som nevidel možnosti rastu. A ja chcem pracovne rásť". Je isté,že taký odborník nebude mať problém nájsť si nové zamestnanie. Mimo Krista a Cirkvi niet možností rastu v plnosti. Je čas vystúpiť zo života plytkého,ktorý nielenže neumožní rásť,ale duchovný rast úplne zastaví. Ak sa človek presvedčí,že život bez komunikácie s Bohom je prázdny,má hľadať novú cestu,ktorá splní aj najhlbšie ambície túžiace po spáse. Všetci,čo sme dostatočne dlho na tomto svete a určitý čas sledujeme líniu evanjelia a žijeme podľa nej,malo by byť vidno,ako sme sa v živote rozhodli. Evanjelium nás stvárňuje do podoby Krista,ktorý je prisľúbeným Mesiášom. Nech náš život poslúži aj iným,aby sa rozhodli pre Ježiša,ktorý jediný dáva nášmu životu zmysel.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára