piatok 31. júla 2020

Nestarajte sa do mňa!

Milovníci ľahkej atletiky dobre poznajú meno:Wladyslaw Kozakiewicz. Ide o bývalého vynikajúceho skokana o žrdi/nar.1953/. Na you tube možno nájsť jeho úspešné pôsobenie na OH v Moskve/1980/,kde utvoril svetový rekord. Je autorom knihy:"Nie movcie mi jak mam zyc"/Nehovorte mi,ako mám žiť/. Jej obsah nepoznám,nemôžem ju posúdiť. Zaujal ma nadpis. Ide o také niečo,ako:nestarajte sa do mňa,prípadne:starajte sa o seba atď. Evanjelium hovorí o tom,ako dal tetrarcha Herodes uväzniť Jána Krstiteľa,lebo ten ho napadol pre nemravný spôsob života. Herodes žil s manželkou svojho brata Filipa/Mt 14,1-12/. Herodes akoby poslal všetkým mravokárcom odkaz:nestarajte sa do mňa!,nevravte mi,ako mám žiť! Najmä  pre mocných tohto sveta je charakteristické,že veľmi neradi rešpektujú určité morálne zákonitosti/česť výnimkám/. Neradi sa podriaďujú systému života,ktorý by ich mal ochrániť od mravných zlyhaní. V Herodesovi majú svojho patróna,lebo sa honosia a ostentatívne prezentujú svojim nezriadeným spôsobom života. Väčšinou je to tak,že nositelia tohto životného štýlu nemajú radi upozorňovania,napomínania a pod. Človek,však,má žiť podľa zásad,ktoré ho dvíhajú. Mal by mať nejaké svetlo,smernicu,či ukazovateľ,aby jeho život nebol bezbrehý a duchovne jalový. V tomto ponímaní treba obdivovať bohatého mládenca z evanjelia,ktorý sa stal svetlým príkladom túžby po dokonalosti. Vedel,že iba materiálny nadbytok mu v tom nepomôže. Preto prišiel k Ježišovi,aby sa dozvedel:"...čo mám robiť,aby som mal večný život?"/Mt 19,16-22/. Štýl života pripomínajúci hýrenie,sa nedá zosúladiť so zásadou Božieho kráľovstva. Buď jedno alebo druhé. Veľmi potrebujeme vysokopostavených ľudí, ľudí,ktorí majú mať na zreteli kritérium pre večný život. Týka sa to však každého,aj tých,ktorí sú "vysoko postavení" v našich očiach.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára