sobota 27. februára 2021

Keď Boh volá...

V ktoromsi meste študenti konzervatória nacvičili divadelné predstavenie. Herci dostali výsadu, že si mohli  usadiť svojich rodičov medzi divákmi na ľubovoľné miesto. Jednu z hlavných postáv stvárnil študent, ktorý usadil svoju matku hneď do prvej rady. Žena bola v divadle prvýkrát. Hra sa začala. Prvé minúty predstavenia sa mali podľa scenára odohrávať v tme. Na javisku nebolo nič vidieť. Z tmy sa ozval herec-študent, ktorý usadil svoju matku do prvej rady. Presne podľa predlohy nahlas zakričal:"Matka, matka kde si?". Nastala dramatická minipauza. Zrazu sa zo sedadla v prvej rade ozvala hercova matka. Odpovedala mu:"Tu som, zlatko". V hľadisku i na javisku sa ozval veľký smiech. Ľudia sa smiali spontánne a bolo ťažko ich zastaviť. Po čase sa všetko utíšilo. Ženu vyzvali, aby na otázky, ktoré sa v hre vyskytnú, neodpovedala. V Knihe Genezis čítame o tom, ako Boh oslovil Abraháma a vyzval ho po mene. Ten mu hneď odpovedal:"Tu som" /Gn 22,1/. Abrahám naznačuje, aké je dôležité v živote spoznať Boží hlas a hneď aj odpovedať. Treba vedieť odpovedať na ten správny hlas, lebo hlasov a ponúk je mnoho. A Boží plán nie je divadelné predstavenie, ale spásonosná realita.  1,Boh volá mnohých po mene, ale nie kvôli bezstarostnému životu. Povoláva ich, aby priniesli obetu. Abrahám sa dozvedá, že má odísť do krajiny Moria a tam obetovať svojho jediného syna. Prorok Jonáš je poslaný do veľkého mesta Ninive/Jon 3,1-10/. Jonáš bol tam poslaný, aby obyvateľov mesta vyzval na pokánie. Nemyslime si, že nemal strach. Čo to znamená? Ten, koho volá Boh sa nemusí báť, ani schovávať, ba ani pretvarovať. Priznajme si, že sa bojíme toho, čo príde. Nepoznáme budúcnosť a ani súčasnosť nám neponúka optimálne výhliadky do budúcna. Často máme ambíciu sa pred Bohom schovať, aby nás neposlal do prvej línie. Uspokojili by sme sa s miestom, ktoré je kdesi v závetrí. Najlepšie také, kde by sme boli aj schovaní aj viditeľní...Pred nedávnom som pozeral dokumentárny film o obrane Stalingradu počas Druhej svetovej vojny. Ruský vodca Josip Visarjonovič Stalin nariadil, aby hneď za pešiakmi, ktorých poslal do prvej línie, operovala skupina elitných strelcov. Tí mali úlohu strieľať nie do Nemcov, ale do vlastných vojakov, ak by sa dal na útek. Boh takto podlo nepostupuje. Chápe aj zlyhania v prvej línii. Nelikviduje, ale povzbudzuje, lieči a znova vysvetľuje. Je zaujímavé, že Boh má prvú líniu vždy obsadenú. Svedectvo o tom vydávajú početní mučeníci a vyznávači všetkých čias. Pred svetom sa zasa zvykneme pretvarovať. Akoby sme chceli tajiť, že nás zasiahol a oslovil Boží hlas. Boh čaká, kým sa slobodne rozhodneme tak, že zhodíme pomyselný divadelný kostým a ukážeme sa v šate Božieho nasledovníka. 2, Keď Boh volá, nechce, aby volaní cítili trpkosť. Práve naopak. Traja učeníci boli Ježišom pozvaní na Horu premenenia/Mk 9, 2-10/. Jeden z nich, Peter, konštatoval:"Rabbi, dobre je nám tu". Dokážeme žiť bez zatrpknutosti, najmä v dnešných časoch? Dnes chodí medzi nami množstvo zatrpknutých ľudí. Prejavia sa tak, že ustanú v konaní dobrých diel, poľavia v modlitbe a utiahnu sa. Celý život sa učíme dôverovať Bohu v tom, že otvorenosť pre Boha nie je dôvodom na pesimizmus a dezilúziu. Znova sa teraz, v pôstnom čase, nadchnime pre užitočné aktivity, pokropme ich rosou milosti skrze modlitbu a budujme spoločenstvo najmä s ľuďmi, ktorí uverili a to aj za cenu obetí. 3,Tým, že nás Boh volá, dáva nám podiel na svojom diele a sláve. Predstavme si, že sledujeme nejaký zaujímavý film. Po jeho skončení sa obrazovka naplní menami účinkujúcich, ale aj menami tých, ktorých sme síce nevideli, ale bez ich technických zručností, by film nevznikol. Je ich plná obrazovka a preletia cez ňu veľmi rýchlo. Všetci sú dôležití a na predstavení majú nepopierateľný podiel. Tvorcovia sa snažia, aby nikoho neopomenuli. Ani Tvorca najvyšší nezabúda na tých, ktorí mu zverili do rúk svoj život. Je ich plné nebo. Určite sa nestratia tak, ako titulky na obrazovke po skončení filmu. Počkajme si na záverečné dejstvo, lebo Božie predstavenie sa ešte neskončilo. Buďme trpezliví, premôžme únavu a pookrejme pri milostiach pôstneho obdobia. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára