piatok 12. februára 2021

Všetko dôležité je v centre.

Často sa stáva, že v cudzom meste hľadáme nejaký objekt. Je logické, že sa dopytujeme domorodcov, kde sa nachádza. Pri takejto príležitosti  raz zaznela takáto odpoveď:"To, čo hľadáte sa nachádza v centre. Všetky sídla dôležitých inštitúcií sú v centre". Sídlia tam štátne úrady, ale aj kancelárie firiem a podnikov. Ide o lukratívne a pre bežného človeka, ťažko dosiahnuteľné miesta. Paradoxne, bežný život úradníkov a predstaviteľov týchto inštitúcií sa odohráva mimo centra. Hľadajú zázemie mimo mesta, v priľahlých štvrtiach, či obciach. V Knihe Genezis sa nachádza informácia, podľa ktorej sa strom poznania dobra a zla nachádza v strede záhrady/Gn 2, 4-9/. Má centrálne, lukratívne miesto. Naši prarodičia mali zákaz z neho konzumovať ovocie, no obdivovať ho mohli. Je tu jedna zaujímavosť. Ako náhle človek zhreší alebo hreší permanentne, začne sa správať odstredivo. Tak sa správal aj Adom so svojou ženou/Gn 3, 1-8/. Uteká pred centrálnym objektom, ale aj pred Bohom a schováva sa v periférii záhrady. Stále je tomu tak, že tí, ktorí nechcú hriech zanechať utekajú pred Bohom a schovávajú sa. Ich profesný, honosný život sa odohráva v centre diania/najmä kvôli biznisu/, ale ich súkromie je na úteku nielen pred divokým štýlom života, ale aj pred Bohom/kvôli výčitkám svedomia/. Témou dňa je návrat do stredu. Tam, kde je Boh. Boh čaká, že sa vrátime a budeme sa správať "centrálne" t. j. svoj život budeme orientovať podľa jeho vôle. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára