sobota 6. februára 2021

Ježišova šnúra.

Výraz : šnúra je dnes veľmi preferovaný a to najmä medzi mladými ľuďmi. Takto pomenuvávame stav, podľa ktorého nejaké športové mužstvo  dlhodobo víťazí a nepozná premožiteľa. Má za sebou šnúru dobrých výsledkov. Tento pojem sa udomácnil aj medzi hudobníkmi. Bežne sa stáva, že chystajú "šnúru",t.j. niekoľko koncertov za sebou. Ide o dlhodobý stav, ktorý zodpovedá kvalite a dobrým výsledkom. Evanjelium sv. Marka nám oznamuje, že Ježiš sa nachádza na stupni pôsobenia, ktoré, v prenesenom slova zmysle, môžeme pomenovať ako šnúra. Je populárny, je žiadaný a mimoriadne úspešný, najmä medzi obyčajnými ľuďmi/Mk 1, 29-39/. Z čoho tak o ňom usudzujeme? 1,Ježiš pôsobí aj predo dvermi. V Božom slove čítame, že sa celé mesto zhromaždilo pri dverách domu, kde Ježiš pôsobil. A poprinášali zo sebou najmä chorých. Ide o významnú symboliku. Svet vyznáva teóriu, podľa ktorej, chorí, slabí musia zostať vonku- pri dverách. Akoby tento svet špatili a prekážali mu. Musia zostať vonku. Ale práve takí sú pre Ježiša najvzácnejší, lebo on sa s nimi identifikuje. Svet ich vyvádza za dvere, ale Božia moc ich nachádza aj na priedomí. Koľko dobrých a užitočných skutočností zostáva vonku, pred našimi dverami? Koľkým ľuďom sme v našom živote pridelili takéto miesto? Pred desaťročiami vystupovala u nás známa herecká dvojica: Lasica a Satinský. Preslávili sa najmä reláciou:Ktosi je za dverami. Vždy si prizvali nejakého hosťa a spolu s ním pripravili divákom prvotriednu zábavu. Teraz o zábavu nejde. Skúsme sa všetci pozrieť pred svoje pomyselné dvere. Nenachádza sa tam nejaká osoba alebo činnosť, ktorej sme prisúdili posledné miesto v živote?  Čo keď je pre Božie plány dôležitá a možno aj pre našu spásu. 2,Ježišova šnúra sa od dverí posunula do domu. Čítame, že vstúpil do Šimonovho a Ondrejovho domu a uzdravil Šimonovu testinú. Ježiš vstúpil nielen do domu, ale aj do rodiny. Pripomína nám to modlitbu-kolektu, z Piatej nedele v období cez rok, kde čítame:"Nebeský Otče, rodina tvojich veriacich sa spolieha iba na teba..."/LH III.,s.135/. Ježiš je rodinný tip, lebo tam uzdravuje všetko choré a neduživé. V bežnej praxi života používame výrazy:rodinné balenie, rodinný dom,  rodinné auto,rodinná dovolenka. Ide o niečo veľkokapacitné, ide o veľkosť XXL a viac. Ide o čísla, ktoré poznáme z nákupu oblečenia. Svet tieto rozmernejšie-rodinné skutočnosti veľmi neobľubuje. Preferuje sa vrcholný individualizmus. Ak chce dnes ťažko skúšaná rodina prežiť, musí sa spoliehať najmä na Boha. Čokoľvek, čo má rodinný charakter, obstojí iba vtedy, ak bude položené na Božích základoch. Umožnime Kristovi, aby vstúpil do našich vzťahov. Aby po úspešnom pozdvihnutí Šimonovej testinej z horúčky,  pozdvihol aj nás a naše ambície žiť podľa Ježišových zásad. 3,Ježišov úspech vrcholí na púšti. Tam sa totiž utiahol pred davom. Apoštoli ho objavili a konštatovali:"Všetci ťa hľadajú". Ježiš sa na púšti modlil. Dal púšti nový rozmer. Ona nie je len divokou skutočnosťou, ale dáva priestor, aby sa v nej ujala modlitba. Modlitba spôsobuje, že púšť zakvitne v duchovnom slova zmysle. Púšť a modlitba k sebe idú. Púšť na modlitbu čaká. Ak takú v živote objavíme, neuspokojme sa iba s kritizovaním a zavrhnutím, ale oživme ju modlitbou. Nič tak neoživý, ako modlitba. Ježiša preto vyhľadávali, lebo jeho modlitba a komunikácia s Otcom zarodila. Prejavilo sa to najmä v pustých dušiach, ktoré hľadali zmysel života. Ak má v nás alebo v prostredí nášho života nieči zarodiť, nezaobíde sa to bez modlitby. Vytrhnime svoj život z konformnosti a utiahnime sa tak a do takej miery, aby sme boli len s Pánom. Takáto modlitba bude účinná a spásonosná. Šnúra Ježišovho pôsobenia môže byť viditeľná v nás. Prejde dverami nášho srdca a znova nás postaví na nohy. My padáme, ale Ježiš dvíha, my umierame, ale Boh oživuje,my hrešíme, ale Pán odpúšťa a pripravuje nám večný príbytok.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára