štvrtok 25. februára 2021

Hľadanie originálu.

 Na svete je dosť ľudí, ktorí túžia po origináloch. Ak máte možnosť pobudnúť u nich čo i len chvíľku, zistíte, že ste obklopení galériou. Hovoria, že všade dookola sú samé originály. Myslím tým diela výtvarného umenia. Čo je dôležité v pôste? To, aby sme sa hľadali Krista. Originálneho. Nie zdeformované podvrhy, ktoré nám môže poskytnúť hocikto. Originálneho Krista treba hľadať a pritom sa namáhať. Nie nadarmo hovorí sám Ježiš-objekt nášho hľadania:"Hľadajte...klopte...proste..."/Mt 7,7/. Ten, kto hľadá, klope a prosí, ja na dobrej ceste, aby našiel skutočného Krista. Takého, ktorého je možné nasledovať. Hľadanie Boha v pôstnom období nemôže byť fazetou. Ide o termín z oblasti dentálnej hygieny. Zákrok spočíva v tom, že na predné zuby sa nalepia tenké škrupiny/cca 0,3-0,5cm/, ktoré sú vyrobené z tvrdého materiálu. Ak ústnu hygienu nezanedbávame, vydržia nám /údajne/ aj desať rokov. Používame ich preto, lebo chceme prekryť niektoré deformácie zubov, najmä, ak sú zakrivené alebo inak zdeformované. Prekryjú nečistotu, zlé zafarbenie zubov, prípadne medzeru v chrupe. Ide o pomôcku, najmä pre ľudí, ktorí sú spoločensky exponovaní, alebo nejakým spôsobom reprezentujú. Hľadanie Boha nemá byť fazetou. Nemôžeme hovoriť, že hľadáme Boha, a pritom naše svedomie nie je v poriadku. Nie je možné, aby sme tento vážny defekt prekryli fazetou hľadania Boha.Chvíľku nám  vydrží, ale po čase sa toto krytie rozpadne. Hľadanie Boha mám byť sprevádzané snahou dať si do poriadku svoje vnútro. Tento fakt vylúči z nášho života nezdravú túžbu po fazetách, ktoré majú úmysel prekryť nečistotu a zlo a nie liečiť. Hľadanie Boha nemá mať charakter falzetu. Tento termín poznajú najmä hudobníci. Skutoční majstri hlasu preferujú tzv. hlavový spôsob spevu, pri ktorom vibrujú hlasivky. Hlas je krásny, čistý a silný. Pri falzete spevák vpúšťa do hrdla vzduch a pracuje s ním, nie s hlasivkami. Skutoční odborníci chcú počuť hlas hlavový. Ten je znakom schopností speváka. Táto myšlienka nás povzbudzuje, aby náš život vydával iba čistý tón. Má sa opierať o Božie slovo, ktoré nám podáva skutočný Majster a Učiteľ. On nás môže naučiť žiť podľa Slova a nie prostredníctvom falzetu. Máme žiť tak, ako nám to Pán Ježiš odporúča. Táto cesta je istá a správna. Napodobneniny Božej cesty nemôžu zabezpečiť vytrvalosť a presvedčivosť na ceste spásy. Pôstne obdobie nás chce znova vrátiť na pôdu evanjelia. Iba tam sa môžu zrodiť a vyrásť naše ambície súvisiace s večnosťou. Napokon, hľadanie Boha nemá byť falzifikátom. Podvrhov je vo svete veľa. Koľkí ľudia sa sklamali, keď zistili, že ich niekto oklamal a namiesto ospevovaného originálu im daroval falošný predmet. Niekedy je ťažko na prvý pohľad rozoznať rozdiel. To dokáže iba skutočný odborník. Boha nikto neoklame, ani keby mu naservíroval, čo aký dokonalý falzifikát viery. Nebuďme ako podomoví predavači, ktorí ponúkajú klamstvá a podvrhy. Viera sa zdokonaľuje v modlitbách, pôstoch a obetiach. A tam nijaký falzifikát neobstojí. V obetiach sa overuje totožnosť veriaceho človeka. Prispôsobme tomu náš životný štýl, najmä teraz, v pôstnom čase.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára