streda 16. februára 2022

Druhý pokus

 Pri niektorých športových odvetviach má športovec k dispozícii niekoľko pokusov. Napríklad v prípade ľahkoatletických disciplín. V skoku do diaľky, trojskoku, vrhačských disciplinách atď. Je to dobré, lebo často sa stáva, že pokus je neplatný a kto ho pokazí raz, môže sa spoliehať na reparát. 

    V evanjeliu čítame o uzdravení slepého/Mk 8,22-26/. Pán Ježiš ho uzdravil na dvakrát. Po prvom dotyku slepec zhodnotil svoj zdravotný stav takto:"Vidím ľudí, zdá sa mi, akoby stromy chodili". Je evidentné, že nevidel stopercentne. Po následnom druhom kontakte s Ježišom "...začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne". Môžeme sa opýtať:zo strany Ježiša išlo o druhý pokus, keďže prvý bol neúspešný?

    Znamená to, že Ježiš niečo v prvej fáze podcenil, azda bol málo sústredený, alebo už nemal síl? Určite nie. Zvolil dvojfázové uzdravenie preto, aby naznačil fakt, podľa ktorého človek dozrieva vo viere postupne. Nikto z nás nemôže povedať, že už má dokonalú vieru. Ona rastie postupne, plynule, možno aj s našim pribúdajúcim vekom dozrieva. Sú situácie, v ktorých hovoríme, že nevidíme dobre do ľudí, súvislostí a vzťahov a ani do toho, aké plány má Boh s nami. Nemusíme žialiť. Boh nám postupne otvára väčší a väčší priestor tak, aby sme na ceste do večnosti pochopili viac. Je tu však dôležitá podmienka. Slepec z evanjelia bol nakoniec úplne uzdravený, lebo zostal v kontakte s Ježišom. Zostaňme v kontakte s Bohom, aj keď nedokážeme vždy dobre posúdiť situáciu, aj keď sa v niečom mýlime. Kontakt s ním nám zabezpečí, že sa dožijeme aj dokonalého videnia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára