piatok 11. februára 2022

Multi

 V modernej dobe sa často používa výraz: multi. V akej súvislosti? Kúpime si džús, na ktorom je výrazný nápis-multi. Zájdeme do lekárne a tam nám ponúknu vitamíny /také, ktoré nám takmer zabezpečia nesmrteľnosť/ s nápisom :multi. Tí, ktorí sa zaujímajú o hudbu vedia, že niektorí umelci sú známi ako-multiinštrumentalisti. V minulosti existovali osobnosti, ktorým dávame titul-polyhistor /M.Bell/. Podstata je však rovnaká: v jednom je viac. Niekto alebo niečo snúbi v sebe viacero skutočností, ktoré sú na vysokej úrovni dokonalosti. 

    Za čias Pána Ježiša tento výraz nepoznali. Nebolo nijaké multi, hoci vzdelanci nechýbali. Sám Ježiš bol pre Židov génius. A keďže výraz-multi ešte nepoznali, vyjadrili jeho postoje, schopnosti a múdrosť takto:"Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch aj nemým reč" /Mk 7,37/. 

    A čo my? Musíme ísť cestou multi? Myslím si, že nie. Zaujali ma slová britského herca Davida Sucheta. Vo svojich pamätiach píše, že keď má večer predstavenie v divadle, už niekoľko hodín pred tým cíti, že "z neho vystupuje postava, ktorú večer stvárňuje". Jednoducho povedané, už vtedy začína žiť ako postava v divadle. Inšpirovalo ma to k myšlienke, podľa ktorej by z nás mal vystupovať sám Kristus, ktorého chceme v živote stvárňovať. Má sa tak stať hneď, ako ráno vstaneme a vykročíme za povinnosťami. Keď sa priblíži pôstne obdobie, má z nás vystúpiť trpiaci Ježiš, keď sú na dosah sviatky zmŕtvychvstania, potom z nás vystúpi obnovený a premenený človek. Keď sa chystáme na sv.omšu, má z nás vystúpiť Kristus, ktorý zvoláva všetkých na hostinu s "vyberanými jedlami"/ Iz 25, 6/. Nechcime byť multi, chcime byť Kristom, ktorý koná obetu a my máme v tomto diele pokračovať. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára