streda 23. februára 2022

Nechajte, nebráňme im!

 Mnohí významní ľudia majú ochranku. Niektorí podľa zákona, iní si ju platia z vlastných zdrojov. Je to dôležité preto, aby ich mal kto chrániť pred dotieravcami. Každý človek túži po súkromí. Chce sa v pokoji najesť, oddýchnuť si, zabaviť sa s priateľmi, nakúpiť si a to bez dosahu verejnosti. 

    Pri čítaní Božieho slova máme pocit, že apoštoli boli tí, ktorí podobnú službu-akejsi ochranky, vzali na seba vo vzťahu k Pánu Ježišovi. Chceli ho chrániť pred neúprosnými davmi, ktoré im boli stále v pätách. Pri istej príležitosti sa k Ježišovi nahrnuli deti. Učeníci ich odháňali, ale Pán, im povedal, aby to nerobili/nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo/-Mt 19,14/. Iná udalosť evanjelia nás vovedie do Betánie. Pri návšteve v dome sa objavuje na scéne istá Mária, ktorá natrela Ježišove nohy vzácnym olejom a poutierala ich vlasmi/Jn 12,1-7/. Keď sa niektorí nad tým pohoršovali Učiteľ ich upozornil, aby jej v tom nebránili, lebo "ona to zachovala na deň môjho pohrebu". A zasa pri inej príležitosti sa dozvedáme, že aj ľudia, ktorí boli mimo Ježišovho fyzického dosahu, sa prezentovali tým, že vyháňali zlých duchov v Ježišovom mene/Mk 9,38-40/. Učeníkom sa táto prax nepáčila a z titulu svojej autority im v tom bránili. Ježiš ich vyzval, aby to nerobili a nebránili nikomu robiť dobro v jeho mene. V tom istom Duchu sa necháva počuť aj sv. Jakub, keď píše:"Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech/Jak 4,17/. 

    Sú ľudia, ktorí môžu a robia veľa dobrého. My si niekedy myslíme, že takto môžu konať iba ľudia, ktorí sú inštitucionalizovaní podľa našich schém uvažovania. Ani len netušíme, koľko ľudí koná dobro v Ježišovom mene. Robia to bez toho, žeby o tom niekomu referovali, alebo nejakým spôsobom vykazovali určitú činnosť. Ježiš by upozornil aj nás, ak by sme chceli ich konanie zamietať, aby sme im nebránili. Doprajme každému, aby konal dobro. Existuje dosť ľudí, ktorí majú v srdci jasno a rozlišujú medzi dobrým a zlým, a pritom nemusia pracovať a slúžiť v štruktúrach Cirkvi. Dobro robia "sua sponte", lebo im tak velí správne svedomie a ich činnosť môže mnohým osožiť ku spáse. Podporme každé dobré dielo, ale najmä také, ktoré má na sebe visačku najvyššej kvality-znak Ježišovho mena.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára