štvrtok 3. júna 2021

Eucharistia

Existujú rôzne spoločenstvá. Vždy ich niečo  spája, nejaká myšlienka. Existuje spoločenstvo ľudí, ktorí radi čítajú knihy konkrétnych autorov. Po prečítaní niektorej z nich sa stretnú a diskutujú o tom, čo čítali. Raz na takomto stretnutí zistili, že jeden člen spoločenstva chýba. Keď mu zavolali, povedal :"Som pri prameni". Tým chcel povedať, že sa mu dostalo  cti a osobne sa stretol so samotným spisovateľom. Povedal to pekne:som pri prameni. 

    Sv. Tomáš Akvinský píše o eucharistii toto:"...nik nedokáže vyjadriť dobrotu tejto sviatosti, cez ktorú sa ochutnáva duchovná slasť v samom prameni..."/ LH III ,s.614 /. 

    Evanjelium nám prináša správu o Poslednej večeri, pri ktorej Pán ustanovil Sviatosť Oltárnu. Pri jej čítaní nás privádza k prameňu tejto veľkolepej udalosti, lebo presne popisuje, čo sa tam udialo/Mk 14, 12-16. 22-26/. Cítime sa akoby vtiahnutí do deja a teda pri prameni, pri zrode najposvätnejšej skutočnosti tohto sveta. Čo sa môžeme, rozjímajúc nad prameňom základu duchovného života, dozvedieť?

    1.,Zisťujeme, že všetko do seba zapadá. Pán Ježiš poslal učeníkov s tým, že nájdu človeka, ktorý ponesie džbán vody a vojde do domu. Majú vojsť za ním a majiteľovi domu oznámiť, že  uňho bude Učiteľ sláviť veľkonočného baránka. A že slávenie sa uskutoční v hornej miestnosti, ktoré je už pripravená. Učeníci museli žasnúť, keď zistili, že všetko je tak, ako Pán predpovedal. Všetko do seba zapadlo ako ten najdômyselnejší plán. Nejde o náhodu alebo o zhodu okolností. O istých ľuďoch sa hovorí, že nič nenechávajú na náhodu. Znamená to, že všetko overujú, preverujú, na všetko dohliadajú, o všetkom chcú byť informovaní. Boh nič nenecháva na náhodu. Všetko má uňho presný zmysel, všetko do všetkého zapadá. Aj náš život má v tomto pláne presne vymedzené miesto. Nemôže ísť o náhodu. Eucharistia nie je výsledkom náhody, ale je dielom spásy.

    2.,Zisťujeme, že Pán použil ako matériu to, čo mal po ruke: chlieb a víno. Ide o matériu potrebnú k tomu, aby sa zrodila eucharistia. Pán použil to, čo mali ľudia po ruke vždy:chlieb a víno. A budú mať až do konca čias. 

    V istej rodine sa udialo toto: rodina sa vrátila domov neskoršie večer, lebo mali spoločný program. Keďže už bolo dosť neskoro, mama pripravila iba jednoduchú večeru. Komentovala to slovami: použila som to, čo som mala po ruke. Bolo to síce jednoduché, ale veľmi chutné. Jednoduché veci sú niekedy omnoho vkusnejšie, praktickejšie, ako tie, ktoré sa považujú za honosné a napudrené. Eucharistia vzišla zo skromnej matérie, ktorú má väčšina k dispozícii. Zo skromnej matérie možnosti konať dobro, môže vzísť veľa dobra. Nepohŕdajme možnosťou ujať sa drobných a jednoduchých vecí. Môže vzísť z nich košaté a bohaté dielo, vhodné pre Božie kráľovstvo /Mk 4, 26-32/. 

    3.,Eucharistia sa zrodila v komornej a nenápadnej atmosfére. Bol tam Ježiš a jeho učeníci. Nijaká verejnosť. Je však obdivuhodné, že sa tam zrodila eucharistia, ktorá svojim významom prenikla do celého sveta, prekonala všetky hranice, oslovila ľudí všetkých vekov a podnietila všetky vekové kategórie, aby sa v živote upriamili na cestu spásy. Ide o určitú sviatostnú expanziu, ktorú diabol nenávidí a na základe ktorej, mnohí našli zmysel života. Majstrovsky túto skutošnosť vyjadril Tomáš Akvinský, keď napísal:" Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako táto, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a myseľ sa napĺňa hojnosťou všetkých duchovných darov" /LH III s.613/. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára