nedeľa 31. októbra 2021

Obraz Ježiša

  

         Mnohí umelci sa pokúšali namaľovať obraz Ježiša z Nazareta. Boli to profesionálni umelci, ale nechýbali ani ľudoví. Použili pri tom rôzne dostupné techniky. Pred niekoľkými rokmi som dostal takýto obraz Ježiša, ktorý bol vytvorený z lupienkov šišiek. Táto práca bola určite namáhavá, lebo autor dôkladným spôsobom zvýraznil aj miniatúrnejšie časti postavy Pána Ježiša.

         Pred niekoľkými dňami som dostal do daru takýto obraz z ďalekej Afriky. Domorodci vytvorili obraz Pána Ježiša z krídel uhynutých motýľov. Vznikol pôsobivý obraz. Určite takýchto alebo podobných je viac.

         Väčšina ľudí maľuje obraz Pána Ježiša, ale robí to svojím životom. Každý na svojej životnej ceste, primerane svojimi možnosťami a situáciami. Presne tak to robili aj tí naši bratia a sestry, ktorých dnes označujeme ako „všetci svätí“. Z toho vzniká pekná hodnotná definícia svätých. Sú to tí, ktorí na sebe zvýrazňujú črty osobnosti Ježiša z Nazareta. Ako to robia?

 1.)  Robia to tak, že sa ho snažia najprv spoznať.

Čo – to o tom vedia povedať emauzskí učeníci, lebo evanjelium hovorí, že ho spoznali „pri lámaní chleba“. (Lk 24, 13 – 35)

Ľudia spoznávajú Ježiša najmä pri lámaní chleba – eucharistického, ale aj vtedy, keď sa v ich živote „niečo zlomilo“. Stáva sa to aj vtedy, keď zlomili odpor „voči sviatostiam a Cirkvi“. Taká situácia nastáva vtedy, keď človek „zlomí veto“ tých ľudí, ktorí ním pohŕdali zato, že sa hlási ku Kristovi. Iní ľudia spoznali Ježiša vtedy, keď „zlomili svoju hrdosť a pýchu“ a prišli sa vyznať zo svojich hriechov. Ostatných pre poznanie Krista „zlomili ľudia“, a to svojím príkladom života. Iní zasa vtedy, keď „si zlomili väzy“ v slepej dôvere voči hodnotám, ktoré ich sklamali. Inokedy zasa ako „zlomení na duchu“ zistili, že tí, ktorí im sľubovali pozemský blahobyt, ich oklamali.

Každý človek, ktorý niekedy zakladal oheň a prikladal do pece, použil suché konáre a triesky. Aby vošli do pece, musel ich „zlomiť“ tak, že pohľadom a hmatom našiel „bod zlomu“, t. j. taký bod, v ktorom sa konár zlomí najjednoduchšie. Boh aj na našom živote nachádza „bod zlomu“. Robí to preto, aby nás získal pre Božie kráľovstvo.

2.) Obraz Ježiša maľujú tí, ktorí chcú byť ako on.

O tom hovorí sv. Pavol, keď píše: „Napodobňujte Boha ako milované deti...“ (Ef 5, 1) Ľudí najviac láka vonkajšia podoba Ježišovho účinkovania. Mohli by sme povedať, že je to tá „reklamná, komerčná, manifestačná a výstavná“. V súčasnosti toto ľudí najviac zaujíma: vonkajšok, pôsobivosť. Ale to je málo. To nestačí. Keby chceli ľudia byť ako Ježiš iba z vonkajšieho pohľadu, o chvíľu by „stratili dych“. Máme mať ambíciu byť ako Ježiš najmä po stránke vnútornej. Byť ako Kristus navonok – to ľudí láka viac. Je to preto, že im to umožňuje mať otvorené „zadné dvierka“ pre prípady, ktoré sú v nesúlade s Ježišovým posolstvom. Na druhej strane – ak je človek vnútorne „zachvátený“ Ježišom, je na dobrej ceste, aby celý patril jemu a jeho kráľovstvu. Najmä v dnešnej dobe musíme dať dôraz na vnútorné prijatie Ježišovho posolstva.

 3.) Ľudia maľujú obraz Ježiša aj vtedy, keď chcú dosiahnuť to, čo dosiahol on.

Predstavme si dva obrazy. Na jednej strane Ježiš, ktorý robí zázraky a na druhej strane – Ježiš na kríži. Keby sa ľudia mohli rozhodnúť, radšej si vyberú Ježiša zázrakov. Ale on nechce, aby sme robili zázraky. Chce, aby sme prijali obetu.

Pred niekoľkými dňami som si vypočul v médiách istého pána zo Škótska, ktorý sa rozhodol vo veku 81 rokov, že vystúpi na všetky kopce Škótska, ktoré majú nad 900 m n. m. Podľa výpočtov mu to bude trvať 3 roky (presne toľko Ježiš účinkoval). Muž chce takýmto spôsobom vyzbierať príspevky pre svoju chorú manželku, ktorá trpí Alzheimerovou chorobou. Ide o sympatický počin, ktorý svedčí o silnom pute medzi dvomi manželmi. Kto by to dokázal?

Ak sa rozhodneme vystúpiť na vrch svojich skúšok a námahu obetujeme na niečo, dokážeme, že sa chceme napojiť na Ježišovu obetu Kalvárie. Ide o obetu, ktorá bola vrcholom jeho pozemského veľkonočného poslania.

             

Zaveste na stenu nejaký obrázok Pána Ježiša. Nech je to fotografia alebo obraz. Vedľa neho položte prázdny výkres – nech vám pripomína, že aj vy sami máte takýto vytvoriť svojím životom. Cestu a spôsob nám pomôže vytvoriť on sám. Ak sa nám toto dielo podarí, raz budeme aj my patriť do spoločenstva tých, ktorí majú titul „všetci svätí“.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára