štvrtok 28. októbra 2021

Svedectvo viery

     Mnohí ľudia sa dnes sťažujú na svoje pracovné podmienky. Hovoria, že ich povinnosti sa spevňujú takým spôsobom, že nie je im dožičené ani to, aby si vykonali základnú hygienu! Iní hovoria, že si nemôžu dovoliť zobrať osobné voľno, aj dovolenka je diskutabilná. Dôvod spočíva v tom, že nemajú náhradu. Niežeby boli nenahraditeľní, ale zamestnávateľ ďalšie sily neprijme a tak kmeňovým zamestnancom robota pribúda, ocenenie však nie. 

    V divadlách evidujú pojem-alternácia. Divadelný kolektív naštuduje nejaké predstavenie a to tak, že niektoré roly si naštudujú dvaja herci. Keď ochorie jeden, druhý, rovnako pripravený, preberie jeho úlohu. Divák, čo sa týka kvality stvárnenia postavy, ani nezbadá rozdiel. Dielo je naštudované na profesionálnej úrovni. 

    Evanjelium hovorí o tom, ako si Ježiš vyvolil Dvanástich /Lk 6,12-19/. Sú nenahraditeľní. Nemajú alternáciu. Božie slovo síce spomína "veľký zástup jeho učeníkov", ale tí nemajú taký silný mandát a status ako majú práve Dvanásti. Ostatní pravdepodobne alternovali, dopĺňali sa , pričom vznikali rôzne kombinácie pri ohlasovaní evanjelia. Pozícia Dvanástich je nezmeniteľná do konca čias. 

    Boh to tak chce. Mnohí kresťania už pochopili, že v dnešnej dobe niet miesta pre alternáciu. Vytriezveli z názoru, že ak oni nerobia niečo správne ako kresťania, sú tu iní, ktorí potiahnu za nich. Ešte stále sa niektorí domnievajú, že sa zaobídu bez konkrétneho svedectva viery, lebo masa ,dav, zástup ich absenciu zacelí. 

    Dnes sa nedá spoliehať na čísla, štatistiky, hromadné liturgické podujatia. Viacerí kresťania hovoria, že majú pocit, že sú osamotení v svedectve života, hoci pokrstených okolo nich je relatívne dosť, no tí sa utiahnu a mlčia. Tešia sa z toho, že niekto konkrétny ich úlohu úspešne alternuje. Teraz dozrel čas pre exkluzívne svedectvo viery, bez možnosti alternácie. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára