sobota 30. októbra 2021

POSLANIE LÁSKY

 


 

         Žijeme v období veľkých klimatických zmien. Odborníci dvíhajú varovný prst a upozorňujú nás na zvýšenie teploty ovzdušia o niekoľko stupňov. V tejto súvislosti ma zaujal príklad Španielska. V televíznych správach poukázali na juh Španielska, ktorý je už teraz vyprahnutý. Čo sa bude diať, keď sa ešte teploty zvýšia? Španieli prišli s riešením. Použili drony, ktoré mali na sebe naložené kapsule so semenami rôznych rastlín a drevín. Drony tieto kapsule vypustia na suché miesta. Sú totiž obalené tak, aby ich vtáctvo ani zver nezničili. Mali by to byť semená, z ktorých vyrastú také dreviny a stromy, ktoré veľké teplo vydržia. Je celkom možné, že oblasť sucha sa zmení na oblasť kvitnúcej vegetácie.

         Súčasný svet je akoby vyprahnutý a poznačený covidovou atmosférou. Je vyprahnutý nielen po stránke klimatickej, ale aj po stránke ľudskej. Ľudia znovu  potrebujú zasiať do srdca niečo výživné, niečo, čo zarodí. Niečo, čo umožní prekonať sucho, a to nie krátkodobo, ale natrvalo. Znovu budeme aktivovať drobné semienka lásky, ktorá sa javí ako zdroj duchovnej obnovy. Na tomto sa zhodli Pán Ježiš a zákonník vo vzájomnom rozhovore. Ich dialóg zachytil sv. Marek vo svojom evanjeliu. (Mk 12, 28 – 34) Zhodli sa na tom, že „milovať Boha a človeka je viac ako všetko ostatné.“ O akej láske teda hovoríme?

 1.) O láske obdivujúcej

Podklad Božieho slova pre túto myšlienku nájdeme v evanjeliu, a to v situácii, v ktorej Ježišovi poslucháči nahlas vyjadrujú svoj obdiv Ježišovým slovám pre ich múdrosť. „Oni sa divili a hovorili: "Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? (Mt 13, 54)

         Človek sa pýta: „Odkiaľ je múdrosť, krása a harmónia tohto sveta? Obdivujúca láska ide do hĺbky. Nezostane iba pri pohľade na krásu a ušľachtilosť hôr; nezastane v laboratóriách, v ktorých sa rodia zárodky posunu vo vedách a následne pomáhajú človeku; nezastane v kanceláriách projektantov a architektov. Ide hlbšie. Pýta sa: „Odkiaľ to všetko pramení?“ Odkiaľ sa objavila takáto dokonalosť nášho sveta? V hĺbke tejto otázky môžeme objaviť jasné obrysy Boha. V tejto oblasti človek začína žasnúť a obdivovať krásu a dokonalosť ľudského stvorenia.

 2.) Láska, ktorá premieňa

V ľudskom spoločenstve zohrávajú dôležitú úlohu zákonodarcovia. Ich úlohou je tvoriť zákony, ktoré menia situáciu človeka. Napríklad zákony, ktoré sťažujú cestu k nejakému zlu alebo naopak, uľahčujú na dosiahnutie nejakého dobra. Nemajú však potenciál, aby dokonalo vnútorne zmenili človeka. Existuje iba jeden zákon, ktorý toto dokáže. Je to zákon lásky. Iba on dokáže zmeniť človeka k lepšiemu. Tento zákon je už daný a je aj navonok viditeľný. Pohľad na Kalváriu a na Ježišovo umučené telo je najväčším prejavom tejto lásky. Nezriedka sa stáva, že pedagógovia udelia žiakom písomný trest. Väčšinou sa v ňom objavuje formulácia: „Nebudem robiť to a to....“ Ide o reakciu na to, čo žiak vyparatil. Podľa miery previnenia sa udelí počet opakovaní písomnou formou.

Istý pedagóg sa o tom zmienil a povedal, že tieto formulácie vynecháva a namiesto toho káže žiakom napísať: „Chcem byť lepším človekom.“

Ak si budeme opakovať tento výrok a doplníme na úvod slovo „Bože“, stane sa z toho modlitba: „Bože, chcem byť lepším človekom.“

         Ide o modlitbu, ktorá zaklope na dvere Božieho milosrdenstva môže vyprosiť hlbokú vnútornú zmenu.

3.) Láska, ktorá vedie k nasledovaniu

Biblický podklad pre túto formu lásku nájdeme v evanjeliu. Pán Ježiš veľakrát oslovil ľudí s požiadavkou: „Poď za mnou!“ Istý kňaz spomína na to, ako sa zrodilo jeho povolanie. V čase, keď bol mladý študent, stredoškolák, navštívil s rodičmi kňaza, ktorý už bol v stareckom veku. Kňazov bolo málo, preto ešte stále slúžil a spravoval kostol. V rozhovore sa vyjadril takto: „Keď skončím službu ja a pôjdem do dôchodku, kostol sa zatvorí. A ktovie, či ho ešte niekto otvorí...“  Mladý študent pozorne počúval a skrslo v ňom rozhodnutie – budem to ja, ja ho otvorím. A naozaj, stal sa kňazom. Jeho povolanie ešte pár rokov zrelo. Napokon predsa vyštudoval a bol vysvätený za kňaza.

         Toto je konkrétny príklad lásky, ktorá nabáda k nasledovaniu. Koľko podobných výziev nielen vo sfére kňazstva zažijeme? Všímajme si ich! Neobchádzajme ich len tak! Obsahujú zárodky možností nasledovania Lásky. Tej Lásky, ktorá vykúpila všetkých ľudí a stále ich vedie na ceste k dokonalosti.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára