sobota 25. januára 2020

Nedeľa Božieho Slova.

K Nedeli Božieho Slova chcem povedať niekoľko myšlienok. 1,V praxi života sa občas stretneme s výrazom-verbálny útok. Podstatou tohto javu je to,že niekto niekomu vulgárne vynadá alebo hrubým, nevyberaným spôsobom ho slovne urazí. Niekedy to môže byť bolestivejšie ako fyzický útok. Spomínam to preto,lebo raz mi jeden človek povedal,že ho Boh "verbálne napadol". Chcel tým povedať,že ho vyrušil z tzv.bezstarostného prežívania viery. Pri istej príležitosti,nie celkom dobrovoľne,si musel vypočuť prednášku,ktorú predniesol rehoľný kňaz. Dlhé hodiny mu potom neschádzala z mysle. Napokon to trvalo niekoľko dní,kým sa rozhodol konať a zmeniť niektoré veci v živote a to podstatným spôsobom. S odstupom času hovorieva,že Boh ho vyrušil z plytkého prežívania viery a že ho-svojim Slovom t.zn.verbálne zmenil. Treba povedať,že nie je jediný,koho postihol tento osud. Boh zlomil zatvrdlivosť hriešnika v mnohých prípadoch. A to preto,aby ho naviedol na cestu spásy. Mnohí vedia o tejto tajomnej Božej sile,preto pred Božím Slovom,doslova utekajú. Napodobňujú tak Aténčanov,ktorí na areopágu počúvali Pavlovu reč. Keď hovoril o vzkriesení,prerušili ho a povedali:"Vypočujeme ťa o tom inokedy"/Sk 17,32/. To,čo tak odmietame,znova sa nám hlási o slovo. Je Rok Božieho Slova a s ním príležitosť zažiť verbálne oslovenie z nebies. Neodkladajme možnosť počuť Boha,ako to,na vlastnú škodu ,urobili Aténčania pri Pavlovej kázni. Nečakajme a nežiadajme logické argumenty a presvedčivé dôkazy,ale milosť. Lebo len tá nám môže otvoriť  srdce,aby sme prijali Spasiteľa "ako hosťa". Presne tak to urobil sv.Matúš evanjelista,ktorý,ešte ako mýtnik,prijal Spasiteľa do svojho domu a zmenil svoj život. 2,S Božím Slovom súvisí aj výraz-osloviť. Vysvetľujeme ho ako prejav komunikácie s iným človekom. Bežne sa stáva,že sa potrebujeme niečo vážne dozvedieť,a preto niekoho oslovíme,niekoho,kto je na blízku,aby nám poskytol informáciu. Výraz.osloviť má však aj iný,hlbší význam. Napríklad-získať niekoho pre nejakú vec alebo činnosť. Osloviť nás môže nejaká myšlienka,životná múdrosť,počínanie iného človeka. My, jeden druhého oslovujeme verbálne,ale aj životom. V Roku Božieho Slova čakáme,že nás Boh osloví a prekvapí niečim novým? Myslíme si,že budeme iba pasívne a bezstarostne hlivieť a zostávať na pozícii priemernosti prežívania viery a liturgie? Práve naopak! Nečakajme,že Boh sa "zapotí",aby nás motivoval. Nečakajme od neho informácie. To my sa máme dostať medzi tých,ktorí chcú byť oslovení Bohom. To my hľadáme spoločenstvo,ktoré dychtí po Božom Slove,lebo je už z mnohých slov,vypovedaných medzi ľuďmi,sklamané,znechutené. Pod vplyvom Božieho Slova pookrejeme a duchovne zregenerujeme. 3,Zaujať nás môže aj výraz-vysloviť. Aj on obsahuje termín-slovo. Najväčšou výsadou pre nás veriacich je to,že môžeme vysloviť meno Boh. Hoci Boh je nevýslovný,my ho predsa len dokážeme vysloviť. Skúste v nejakom spoločenstve alebo len tak,sami pre seba,povedať niečo o svojej viere v Boha. Ako sa zrodila,akými krízami,či peknými etapami prešla? Veľa o tom povedať nemôžeme. Nenachádzame slov. Radšej vyslovme s úctou meno Boh. To on je za našou vierou. Týmto menom môžeme vypovedať všetko. Alebo,kto z nás,kňazov a rehoľníkov,vie povedať všetko o svojom povolaní? Sme schopní povedať pár viet a sme na konci. Ale,ak povieme Boh,nepomýlime sa. On je za každým povolaním. Sv Matúš píše,že Ježiš objavil pri Galilejskom mori talentovaných a pre ohlasovanie Božieho Slova nadaných adeptov/Mt 4,12-23/. Povedal im:"Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí". Možno nám práve uvedomelejšia aktivita,konaná pod záštitou Boha,pomôže k novéme životu. Je čas znova vysloviť s úctou a vierou meno Boh. Ním zároveň vyslovíme aj zmysel života a dôvod,pre ktorý neprestaneme dúfať v Božiu prozreteľnosť. Čím častejšie počujeme vysloviť meno Boh neúctivým a vulgárnym spôsobom,tým viac nás viaže povinnosť prinášať ho  v čistej podobe do svojho prostredia. Naučme sa v Roku Božieho Slova naspamäť krátku vetu,ktorú opakuje kňaz po prečítaní evanjelia:Slová svätého evanjelia,nech zmyjú naše previnenia. Často si ju opakujme.Najmä vtedy,keď čítame,alebo počúvame Božie Slovo. A pritom si dajme záležať,aby sa tak stalo aj v praxi každodenného života,aby sme boli hodní očisťujúcej schopnosti Božieho Slova.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára