streda 1. júla 2020

Ježišova cesta
               Včera sme sa mohli v televíznych novinách dozvedieť, že podľa slov ministra dopravy, v nasledujúcom období prebehne u nás rekonštrukcia ciest prvej triedy. Minister sa vyjadril, že pre dobré fungovanie krajiny musí byť dobre zabezpečená infraštruktúra. V nej cesty majú samostatné postavenie.
            Denne chodíme, jazdíme alebo cestujeme a zisťujeme, že naše cesty si vyžadujú rekonštrukciu. Popritom si uvedomujeme dôležitú myšlienku, podľa ktorej aj naše životné cesty musia podliehať určitej rekonštrukcii.
            V rámci nej zisťujeme, že niečo potrebujeme zrevidovať, niečo odstrániť a niečo nanovo vybudovať. Existuje však jedna jediná cesta, ktorá nepotrebuje rekonštrukcie, a to je Ježišova cesta. On sám hovorí o sebe, že je Cesta, Pravda a Život.
            V evanjeliu nás svätopisec v duchu preniesol do Gadarského kraja. Tam sa Pán Ježiš stretol s dvomi posadnutými. Evanjelium hovorí, že to boli ľudia, ktorí boli extrémne zúriví. Podotýka, že touto cestou, ktorou chodili, málokto prešiel. (Mt 8, 28 -34) Ježišovou cestou kráčajú mnohí, aj keď je náročná. Napriek tomu mnohých láka a nabáda, aby sa ľudia nezľakli Ježišovej cesty. Prečo?
1.)  Ježišova cesta ich napĺňa
Sú iné životné cesty, ktoré človeka ľudsky a duchovne vyprázdňujú. Na druhej strane Božia cesta človeka napĺňa. Výsledkom tohto naplnenia je ochota slúžiť, pomáhať a obetovať sa. Ak stretneme v živote človeka, ktorý sa drží týchto zásad, vedzme, že Božia cesta ich naplnila zvláštnou vnútornou energiou.
            Vo svete vidíme zvláštny paradox. Na jednej strane sú bohatí, ktorým nič nechýba a napriek tomu to môžu byť vnútorne prázdni ľudia. Na druhej strane sú tí jednoduchí, ktorí sú bohatí, lebo ich sám Kristus napĺňa.
2.)  Ježišova cesta človeka poúča
Tí, ktorí po nej kráčajú, veľa sa na nej naučia z Božej náuky. Pred časom som čítal rozhovor so známym archeológom. Oslavoval životné jubileum. Takto sa vyjadril: „Celú svoju kariéru som strávil medzi vykopávkami. Veľa som sa z nich naučil o človeku a jeho živote. Hľadím na staré veci a vidím človeka.“
            Na druhej strane nás Boh učí, že máme často hľadieť naňho a veľa sa o ňom dozvieme. Je správne, ak vieme povedať veľa vecí o človeku, ale lepšie a spásonosnejšie je, keď sa zbližujeme s Bohom. Sú ľudia, ktorí sa už na svojej pozemskej púti zblížili s Bohom. Poznáme to, pretože aj my, ľudia, sa zbližujeme navzájom. Ale puto s Ježišom je pevnejšie a istejšie. Práve toto je vrcholom Božej náuky, ktorú sa dozvedáme v Božej škole.
3.)  Ježišova cesta nás pripravuje na večnosť
Podstata tkvie v tom, že si zachováme vieru. Konfrontácii s večnosťou neunikne nikto. Je lepšie, keď sme na ňu pripravení. Boh nám v rámci tejto prípravy namieša rôzne užitočné ingrediencie: čosi z utrpenia, niečo z radosti, nejaké sklamanie, nevyhneme sa pádom, ale aj návratom a očisťovaniu.
Niektorí ľudia nanosia počas života veľa vecí. Povedia si, že sa im to zíde. Skutočnosť je však taká, že to nie je vždy pravda. Podstatnejšie je to, čo si počas života uložíme  v duši. Toto sa nám zíde a zostane ako stavebný materiál pre večnosť. Modlime sa, aby tí, ktorí nás predišli do večnosti, predniesli pred Pána len také skutočnosti, ktoré sú hodné večnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára