sobota 13. marca 2021

Vyzdvihnutie.

V dnešnej dobe sa často používa výraz-vyzdvihnutie zásielky. Ľudia dostanú avízo, že napríklad na pošte majú zásielku a majú si ju v stanovenom čase vyzdvihnúť. Alebo sú aj iné miesta, kde na nich čaká niečo, čo si objednali, nejaký tovar. Vyzdvihnúť si môžu rodičia svoje dieťa v škôlke alebo čokoľvek iné, čo nás niekde čaká a my o to máme záujem. V tomto zmysle slovo "vyzdvihnúť" znamená prevziať niečo z dočasnej úschovy niekoho iného. V evanjeliu u sv. Jána čítame slová, ktoré povedal Pán Ježiš Nikodémovi:"Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život"/Jn 3,14/. Aké významy môžeme dať tomuto výrazu? Božie slovo nám chce oznámiť, že u Pána máme "zásielku"v podobe spásy a že si ju svojim životom máme zaslúžiť a aj vyzdvihnúť. Ježiš nám ju prichystal na základe svojho tajomstva umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Aké sú teda významy slova "vyzdvihnúť"? 1,Vyzdvihnúť niekoho, znamené pochváliť ho. Niekedy sa nám pritrafí situácia, kedy sa nachádzame kdesi vonku pri ohníku alebo doma pri kozube a niečo nám spadne do ohňa. Oheň nie je mohutný a tak sa pokúšame túto vec vytiahnúť z páliacej pahreby. Nie je to jednoduchá operácia. Napokon sa nám to podarí. Trocha sme sa síce popálili, ale stálo to za to. Vec je opäť v našich rukách, aj keď mierne poškodená. Vyzdvihnúť niekoho, čiže pochváliť by sa mohlo stať témou pôstneho obdobia. Vyzdvihnúť človeka môže niekedy pripomínať vyberanie spadnutej veci z pahreby. Môže to páliť a spôsobiť určité nepohodlie.  Možno nie sme zvyknutí niekoho pochváliť vo všeobecnosti, prípadne, robí nám problém pochváliť konkrétneho človeka, hoci by si to zaslúžil. Pokúsme sa prekonať akúsi hrdosť a vyjadriť úctu a vďaku niekomu, koho sme vedome alebo nevedome zaznávali. Vytiahnime z páliacej pahreby našej pýchy ono krásne gesto pokory, ktorá musí sprevádzať ocenenie a pochvalu nášho blížneho. 2,Vyzdvihnúť niečo môže znamenať zviditeľniť. Vo svete prebiehajú rôzne výstavy. Niektoré sú fixné, iné mobilné. Vystavujú sa napríklad šperky, či korunovačné kráľovské klenoty. Ale svojich obdivovateľov majú aj rôzne historické kúsky, ktoré veľa hovoria o dávnej minulosti. Ľudia tieto výstavy navštívia, pokochajú sa v nich, nadchnú sa, ale to je všetko. Tieto vzácne predmety nemôžu vlastniť, ani si ich odniesť na chvíľku domov. Musí im stačiť fakt, že na krátky čas nasýtili svoje zmysly. V pôstnej dobe sa do žiarivejšieho svetla dostáva Sväté Písmo. Nevystavujeme ho len akoby na obdiv, na spôsob vzácnych historických exponátov. To by bolo málo. Treba nám ho vyzdvihnúť tak, aby sa nám dostalo do srdca. Nestačí, keď sa nám oči pokochajú nádherným obalom Biblie alebo dokonalou tlačou, či vkusnými ilustráciami. Duša, duša človeka má oplývať spokojnosťou. Ona sa má nasýtiť. Tento šperk môžeme mať k dispozícii natrvalo. On nie je niekde za sklom, kde by sa dal iba obdivovať. Môžeme po ňom kedykoľvek siahnuť a odlomiť malý kúsok a užiť ho ako liek. A tak to môžeme robiť až do smrti. Sväté Písmo-tento Božský klenot nás korunuje t.j. pripraví pre Božie kráľovstvo. 3,Ďalší význam slova vyzdvihnúť môže spočívať vo výraze-povýšiť. Vždy, keď sa modlíme za blahorečenie nejakého Božieho sluhu/p.b. Vojtaššáka/, používame pri tom výraz:povýš na oltár svojho služobníka...Ale netýka sa to len káuz procesu beatifikácie. My môžeme a máme povýšiť na oltár svoj každodenný život. V ňom zažívame aj chvíle náročné, v ktorých siahame až na dno svojich síl. Čo robíme vtedy? Kladieme ich na oltár pri slávení najsvätejšej obety, alebo sa obmedzíme iba na kritizovanie a hundranie? My, ktorí sme uverili a zároveň pochopili význam oltára v kostole a v živote, máme veľkú výhodu. Môžeme naň položiť všetko, čo nás omína a zraňuje.  Robíme to preto, lebo právom veríme, že naše dobré úsilie Boh prijme ako obetu. Mnohí z vás, ktorí teraz nemôžete byť v kostole z dôvodu zákazu, sa snažíte aspoň cez sklo dovidieť na oltár. Vidíte ho prázdny a bez kňaza. Aj túto skutočnosť pozdvihnime, aspoň v mysli, na oltár. A to preto, aby neostal nedostupný pre milosti, ktoré sú potrebné pre získanie Božieho života vo večnosti. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára