piatok 19. marca 2021

K úcte sv. Jozefa.

 

Životné prostredie okolo nás sa mení. Vedci nás upozorňujú na niektoré negatívne javy, ktoré sa ukazujú v prírode. Napríklad proces otepľovania Zeme. Teplota Zeme stúpa, topia sa ľadovce, dvíha sa hladina morí a tento fakt môže zmeniť životnú situáciu ľudí aj zvierat. Nedávno uverejnili správu, podľa ktorej sa zistilo, že nočná obloha už nie je taká tmavá, ako predtým. Jednoducho povedané, v noci už nie je taká tma, akoby sa patrilo. Je to výsledok trvalého pôsobenia umelého osvetlenia, ktoré má negatívny vplyv na zdravie človeka, na jeho psychiku. Určite by sme mohli v tomto výpočte pokračovať ďalej. Človek cíti, že teraz nie je ako bolo, že všade okolo sa dejú určité zmeny, ktoré môžu zmeniť spôsob jeho života. Svätý Jozef cítil, že okolo neho sa niečo deje. Hneď potom, ako si zaumienil,že pannna z Nazareta Mária sa stane jeho manželkou, začali sa diať okolo neho zvláštne veci. Zistil,že jeho život sa bude vyvíjať inak,ako do teraz.Život sa mu od základu zmenil. Apoštolská Penitenciaria nedávno organizovala kurz pre spovedníkov. Sv. Otec František v homílii, pri sv. omši účastníkom kurzu zdôraznil myšlienku, ktorá bola primeraná osobnosti ženícha Panny Márie. Povedal, že človek sa má 1,oddať Božej láske, 2,má sa nechať pod jej vplyvom zmeniť a 3, má na prejav Božej lásky primerane odpovedať. Ako sa to prejavilo v živote Jozefa, pestúna Božieho Syna? 1,Oddať sa Božej láske. Jozef sa venoval Božiemu plánu spásy naplno. Jeho osobné plány a ambície ustúpili. Uvedomil si, že to, čo chce od neho Boh teraz, je vrcholom jeho života. Tejto myšlienke podriadil všetko. Ak sa človek neoddá Božej láske, tak sa oddá svetu a môže to mať fatálne dôsledky pre jeho život. Ak sa oddá svetu, svet si z neho urobí otroka, neslobodného človeka. Urobí si z neho akéhosi obetného baránka, prostredníctvom ktorého bude vnášať do sveta odpor voči Bohu. Na druhej strane, kto sa oddá Ježišovi Kristovi, ktorý je najnevinnejší Boží Baránok, stane sa slobodným človekom a bude od neho dostávať blahodarný pokrm Slova a Tela. Oddanie sa Bohu znamená žiť v slobode a požívať dobrá, ktoré nás privedú do večnosti. 2,Je potrebné, aby sme sa v blízkosti Božej lásky vnútorne premenili. Rôzni jednotlivci, ale aj spoločenstvá hovoria, že chcú zmeniť svet. Hovoria, že je potrebné zmeniť celé okolie, ale nepovedia, že prvým krokom k zmene k lepšiemu, je zmena seba samého. Je zlé, ak si je človek tak sebaistý, že nevidí dôvod na približovanie sa k ideálu, ktorý nachádza v Kristovi. Jozef musel zmeniť spôsob uvažovania. Naučil sa Božiemu vedeniu, naučil sa započúvať do Božieho hlasu a nebrať ho na ľahkú váhu. Jeho život sa zmenil a on duchovne vyrástol. Rastie ten človek, ktorý sa chce meniť podľa vzoru evanjelia. Ani si neuvedomuje ako duchovne silnie a vyzrieva pre Boží plán spásy. 3,Premenený človek má odpovedať na Božiu lásku, ktorá ho premieňa. Jeho život má korešpondovať s Pánovou láskou. Jozef oddane miloval Máriu, svoju manželku a Ježiša, ktorého mu odovzdal Otec do opatery. Jozefova výchovná láska bola výsledkom odpovede na to, že Boh v jeho živote konal veľké diela. Po slávnych ľuďoch zostáva korešpodencia. Tá sa skúma, aby sa zistilo, aký bol ten významný človek. Korešpondovať znamená odovzdávať si správy, informácie a tajomstvá,odovzdávať ich a prijímať. Niet vznešenejšej korešpodencie, ako komunikovať s Bohom. Odpoveď na Božiu lásku sa má prejaviť najmä v komunikácii so svetom. Raz po nás zostanú spôsoby vzájomnej interakcie so svetom. Boh bude skúmať, či bola pre nás východiskovým bodom láska, ktorú nás on sám naučil. Východiskovým i konečným bodom nášho života a pôsobenia má byťtá láska, ktorú sme okúsili od Pána. Je to láska odpúšťajúca, pokorná, trpiaca, ale aj odvážna, taká, ktorá chce bojovať proti zvrhlostiam doby, teda proti hriechu. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára