štvrtok 11. marca 2021

Bublina.

 Sláva vyniesla mnohých ľudí na vrchol popularity. O niektorých ľuďoch sa svet dozvedel z večera na ráno. Stali sa slávni. Nie všetci, však, dokázali slávu uniesť. Zmenila ich. Mnohých negatívne. Tak, ako vysoko vybehli po schodoch popularity, tak rýchlo klesli a doslova zhoreli. Prestali na sebe pracovať, začali vymetať podniky, prepadli závislostiam, zriunovali sa finančne, morálne, ľudsky...Nad niektorými slávnymi bdejú napr. príbuzní alebo rôzni tútori, ktorí sú pre tých populárnych rešpektovanými autoritami. Vytvárajú pre nich tzv. bublinu/termím zľudovel v prostredí pandémie/. Pod pojmom bublina si predstavujeme také prostredie, ktoré môže istých ľudí ochrániť pred nejakým zlom,fyzickým,duševným alebo duchovným. V Knihe Exodus sa píše o komunikácii Boha s Mojžišom/Ex 33,7-12, 18-23/. Ich vzťah nadobudol taký dôverný charakter, že Boh chcel ukázať vodcovi židovského národa svoju slávu. A aby tento jav Mojžišovi neublížil, Boh pripravil preňho "bublinu" t. j. ochranu. Povedal:"Keď bude prechádzať moja sláva, postavím ťa  do skalnej trhliny a budem ťa kryť svojou pravicou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju ruku a uvidíš ma zozadu, ale moju tvár vidieť nemôžeš". Išlo o dostatočné a účinné spôsoby, aby Pánova sláva nespôsobila Mojžišovi traumu. Ako pozemšťan, ešte nebol diponovaný na stretnutie takého veľkého formátu s Bohom a zároveň konfrontovaný s jeho slávou. Aj evanjelium nám prináša podobnú situáciu. Tá nastala vtedy, keď Pán Ježiš zobral zo sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty/Mk 9, 2-10/. Apoštoli tam zažili nevídané veci:Ježišovo premenenie a počuli jeho vetu, podľa ktorej vstane z mŕtvych, jeho konverzáciu s Mojžišom a Eliášom a počuli pamätné slová nebeského Otca. Svätopisec uviedol, že ich pri tom zahalil oblak. Boh sa aj tu postaral o "bublinu" pre apoštolov, ktorá ich chránila, veď aj tak ničomu nerozumeli. Boh si svojich chráni. Nielen pred zlom, ale aj pred Božou slávou, ktorá by mohla nám pútnikom do večnosti, ešte ublížiť. Prežívame pôstne obdobie. Viac, ako inokedy sa chráňme zlého. Vytvorme si takú bublinu, ktorá nám umožní čerpať materiálne dobrá iba v obmedzenom režime/veľa nám toho neumožňuje ani súčasný lockdown/. Pred Božou slávou sa však neschovávajme, pred hriechom a pokušením áno. Život podľa evanjelia je našou ozdobou a Božou slávou. Toto znesieme a neublíži nám to. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára