streda 17. marca 2021

Ťažkosti s dosiahnutím cieľa.

 Pred nejakým časom som sa rozprával s človekom, ktorý sa po rokoch zmieril s bratom. Nešlo to ľahko. Priznal sa, že dom, v ktorom brat býval, obišiel možno stokrát. Obchádzal ho do okola a nie a nie nájsť odvahu zazvoniť, pozdraviť a nadviazať rozhovor. Až po dlhom čase sa mu to nakoniec podarilo. Výsledok bol nad očakávanie. Bratia sa zmierili. Mám ešte jednu, podobnú skúsenosť. Raz k nám zazvonil istý pán, aby vybavil  administratívne záležitosti. Keď odchádzal, ukázal na kostol a povedal:"Ani si neviete predstaviť, akú mám ťažkosťotvoriť dvere a vojsť". Povedal som mu, že kvôli korone sa to ani nedá. On pokrútil hlavou a povedal, že toto nemal na mysli. Naznačil, že už dlho obchádza kostoly na okolí, dávno pred pandémiu, a nenašiel odvahu vstúpiť. Po rokoch duchovnej abstinencie nie je jednoduché len tak vojsť do vnútra. Cíti, že po prežitých rokoch potrebuje znova, raz a navždy, získať prax sviatostnej milosti. Iný príklad zo života. Istý pán raz ukázal na kostol a povedal, že kedysi, keď ešte športoval, na tomto mieste bol cieľ pretekov. Kostol vtedy ešte nestál. Na tom mieste, kde teraz stojí chrám, bol cieľ bežeckých pretekov. A poznamenal, že ani teraz sa nič nezmenilo. Stojí tu teraz kostol a oltár je presne tam ,kde on kedysi pretrhával cieľovú pásku. Toto miesto zostalo jeho cieľom a ambíciou. Hľadá po rokoch cestu do kostola a k sviatostnému životu. Židia putovali dlhé roky, kým došli do cieľa, do svojej vlasti. Do zasľúbenej zeme mohli vojsť iba premenení ľudia. Niektorí museli zomrieť, iní sa narodiť.  Boh naznačil, že do cieľa sa dostanú iba noví ľudia. Noví vnútorne. Často skúšame niečo dosiahnúť. Túžime po dokonalosti z pozície čností. Urobíme aj nejaké tie kroky. Chýba im však istota a stálosť. Nebýva zriedkavosťou, že sa cieľa zľakneme a ustúpime, poľavíme. Nezabudnime, že musíme byť vnútorne premenení. V tomto čase nemôžeme byť svedkami sviatostného premenenia pri sv. omši ako aktívni účastníci. No pokúsme sa o svoje osobné premenenie. Bude mať charakter svedectva pre naše okolie. Iba premenení ľudia dokážu zabojovať o svoje ciele-časné, ale najmä o ten večný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára