štvrtok 9. decembra 2021

Rozdielový hráč

 V športovej terminológii sa ujal výraz-rozdielový hráč. Spomína sa najmä v súvoslosti s kolektívnymi hrami napr. s futbalom. Ide hráča, ktorý má schopnosť priniesť na ihrisko zmenu. Dokáže zvrátiť nepriaznivý vývoj a čo je hlavné-dokáže dať gól. Takýto rozdieloví hráči sú na športovom trhu mimoriadne cenení. 

    Evanjelium nám oznamuje, že:" Prišiel Ján..."/Mt 11, 16-19/. Prišiel Ján, nastúpil Ján a stal sa "rozdielovým činiteľom" v plánoch Prozreteľnosti. Priniesol zmenu, zvrat. A to preto, lebo upriamil verejnosť na príchod Mesiáša. Ukončil definitívne éru prorokov, snov a túžob, lebo s príchodom Ježiša nastúpila realita a mentalita, ktorá upriamovala človeka na prijatie Ježiša z Nazareta ako Božieho Syna. Sám Pán o ňom povedal, ako veľmi si ho cení:"Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ" /Mt 11,11/. 

    Boh nás chce niekedy vidieť v drese "rozdielového hráča". Iste, nemôžeme svojou činnosťou ovplyvniť celý svet, ale môžeme urobiť niečo iné. V určitej chvíli, v určitom momente, či situácii, môžeme dať na javo, že Božie kráľovstvo je blízko. V určitom čase sa môžeme stať rozdielovými činiteľmi preto, lebo v pohanskom, liberálnom prostredí sa nám núka možnosť povedať o Ježišovi len krátku vetu:"Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta"/Jn 1,29/. A ukázať, že sme za ním vykročili. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára