streda 8. decembra 2021

Viesť ľudí k spáse

 V športe zohrávajú dôležitú úlohu tréneri. Družstvo potrebuje vedenie, pevnú ruku, ktorá určuje taktiku. Mnohí z nich, ktorí dostanú ponuku, aby viedli reprezentáciu, hovoria:"Viesť reprezentáciu sa neodmieta, je to česť!". Je to logické, lebo v reprezentácii by mal byť výkvet, to najlepšie, čo na danom území existuje. A viesť tých najlepších...to je sen mnohých. 

    Aj Boh  nám dáva ponuku. Ponúka viesť iných po ceste spásy. To neznamená, že môžeme viesť iba najlepších...Boh nám ponúka  možnosťviesť aj bojazlivých, tých, čo nejakým spôsobom padli, aj tých, ktorí sa ukryli do súkromnej ulity ako nehodní a cítia sa nepripravení reagovaťpozitívne na Božie pozvanie. Všimnime si typické ľudské reakcie. V Knihe Genezis čítame o tom, ako prvý človek zareagoval na ľudské volanie. Svätopisec píše, že sa "naľakal". O chvíľu na to, že "sa skryl" pred zodpovednosťou /Gn 3,9-15/. Ale vrchol prijatia Božej výzvy tkvie v postoji Panny Márie. Vyjadrila ho slovami:"Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" /Lk 1,38/. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára