streda 8. decembra 2021

Chceme mať jasno...

 Vždy, keď sa súčasný človek zoznámi s novou skutočnosťou, kladie minimálne dve otázky: 1.,kedy?/to bude,/ a 2.,ako?/sa to stane/...Obidve sú logické a príznačné pre súčasníka. 1.,Pýta sa kedy, lebo je zvyknutý "mať svoj program" a snaží sa s ním všetko zosúladiť. 2.,Pýta sa ako, lebo je zvyknutý zachovať postup. Je vychovávaný zachovať postupnosť krokov takmer vo všetkých aktivitách. Obidve otázky odzrkadľujú snahu človeka, aby mal vo všetkom jasno. 

    Evanjelium hovorí, že Boh poslal archanjela Gabriela do Nazareta. Tam navštívil pannu, menom Mária. Oznámil jej, že sa stane Božou matkou, že porodí "Syna Najvyššieho". Mária si všetko vypočula a skôr, ako dala súhlas, položila jedinú otázku:ako sa to stane? /Lk 1,26-38/. Cítila, že ide o tajomstvo, ktoré ju presahuje, ale predsa len chcela mať v určitých veciach jasno. 

    Cieľom tejto udalosti bolo zdôrazniť, že Boh má vo všetkom jasno, že má presný plán, ktorý obsahuje večné dobro pre ľudské pokolenie. Chce od nás vedieť, či kvôli tomuto plánu dokážeme zmietnuť zo stola tie svoje, či sme ochotný opustiť svoje postupy a zákonitosti tak, aby sme prijali Božie. Ide o vec viery. Boh sa pýta cez slepcov, celého ľudského pokolenia:"Veríte, že to môžem urobiť? /Mt 9, 27-31/. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára