sobota 4. decembra 2021

Kde je Boh, tam to žije...

 V ľudskom spoločenstve nachádzame ľudí, ktorí majú radi určitý vzruch okolo seba. Radi sa pohybujú tam "kde to žije...". Vyhľadávajú atmosféru, ktorá je spontánna, veselá, niekedy až extrémne. Neznášajú miesta, kde je podľa nich mŕtvo a nič sa tam nedeje. Nezabúdajme aj na tých, ktorých životný štýl sa vyznačuje opakom. Majú radi kľud, protiví sa im zhon, vyhľadávajú ústranie, túžia po živote bez hlučných a rušivých vplyvov. Existujú však aj ľudia, ktorí sa snažia o vyrovnanosť a súlad medzi týmito krajnosťami života. 

    Advent nám oznamuje, že Boh zhliadol na ľudstvo v takej bohatej miere, že mu poslal Mesiáša. A ešte predtým jeho predchodcu-Jána Krstiteľa. Nehľadal ho tam, "kde to žije", kde sa nachádzala hlasná vrava vtedajšej spoločnosti, ale povolal si muža, z ktorého príchodom, "to začalo žiť" pri rieke Jordán.../Lk 3,1-6/. Ako sa to prejavilo? 

    1.,Boh nehľadal v menoslove, v ktorom figurovali: Pilát, Herodes, Filip, Lyzaniáš, či Annáš a Kajfáš. Títo nepatrili medzi Božích favoritov, hoci stáli na výslní a požívali všetky výhody vládnutia. Boh si povolal Jána Krstiteľa, ktorý k tejto tzv. špičke spoločnosti nepatril. 

    V týchto dňoch sa koná v Bratislave výstava slovenského moderného dizajnu. Tvorcovia umiestnili viaceré dizajnové počina súčasnosti do atmosféry historických izieb, v ktorých prevládal starobylý nábytok. Moderné výrobky z novodobých materiálov našli svoje vkusné miesto na barokových stolíkoch. Zaaranžovali to krásne-staré ladí s novým. Dokonalý súlad historického s moderným chápaním. 

    Ján Krstiteľ predstavuje zladenie starého sveta s novým. On dôkladne poznal túžby otcov, ktorí po Mesiášovi túžili a zároveň vedel, že noví ľudia, vedení náukou evanjelia, sa majú učiť žiť podľa nového poriadku. Kresťan je dnes človek, ktorý ukazuje plynulý prechod so sveta pozemského do večného. Života mnohých kresťanov ukazujú, že prechod zo starého do nového života sa môže udiať v pokojnom zladení a dôstojnom otvorení sa pre Boží plán spásy. 

    2.,Boh pri výbere Pánovho predchodcu nepozeral do okien ligotavých a prepychových palácov. Nazrel do atmosféry púšte pri rieke Jordán. 

    Nedávno zomrel známy český cestovateľ a dobrodruh Miroslav Zikmund /102r/. S Jiřím Hanzelkom tvorili významnú cestovateľskú dvojicu. Vo svojich pamätiach spomína na to, ako raz nocovali na vrchole Cheopsovej pyramídy. Hovorí, že vrchol netvoril špicatý kváder, ako by si niekto myslel, ale je tam plošina niekoľkých metrov štvorcových. Tam sa usalašili a prenocovali. Nie je vrchol ako vrchol. 

    V čase príchodu Mesiáša si mocnári mysleli, že vrcholom života je prepych a bohatstvo. Na druhej strane, Ján Krstiteľ pochopil, že vrchol jeho poslania sa nachádza v púšti a v jej duchovnej atmosfére. V histórii ľudstva sa našli mnohí, pre ktorých sa stala púšť najdokonalejším miestom na zemi. 

    Čo je vrcholo života dnes? Pripomína nám to modlitba-kolekta druhej adventnej nedele, v ktorej prosíme Boha? "aby nám starosti o pozemské veci, neprekážali ísť v ústrety Kristovi...". Toto je dnes púšťou! Máme selektovať ponuky sveta a nestratiť niť a napojenie na Božie kráľovstvo. Mnohí už túto niť pretrhli a ocitli sa v situácii, v ktorej zabsolutizovali hodnotu pozemského sveta, a to na úkor večnosti. 

    3., Boh pôsobil na Krstiteľa tak, aby pochopil, že jeho poslaním je "pripravovať cestu Pánovi, kým nepríde". Ľudia, u ktorých absentuje zmysel pre duchovné veci, sa snažia zabezpečiť si dlhotrvajúcu moc a postavenie v pozemskom živote. Pripravujú si cestu tak, aby neohrozene dominovali a viedli vo všetkých prestížnych rebríčkoch, ktoré uznáva sekularizovaná spoločnosť. Naplňať tento zámer sa im nedarí, lebo o svoje postavenie a moc sa musia stále báť. 

    Krstiteľ vedel, že istejšie, ako budovať pozemské piedestály, je upevňovanie Božej moci!. Najlepšie je to, ak Božiu moc upevňuje každý sám v sebe. A potom okolo. Vtedy sa "sen stane skutočnosťou". Známy archeológ Schlieman, ktorý žil v 19.storočí, objavil pozostatky starého mesta Trója. Povedali o ňom, že patrí medzi tých šťastlivcov, ktorí sa dopracovali k spojeniu "sna so skutočnosťou". Mnohým sa to nepodarilo. Náš sen, či túžba po Bohu sa splní síce až vo večnosti, ale už tu, na zemi, môžeme reprezentovať skutočnú Ježišovu lásku. Pomôžeme mnohým k tomu, aby sa nebáli svoje sny upriamiť na Mesiáša, ktorého tak vierohodne predstavil muž od Jordána-Ján Krstiteľ. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára