piatok 24. decembra 2021

Zavlažovanie

 


 

         Už niekoľko rokov realizujú v Afrike projekt „Great green wall“. Tiahne sa naprieč kontinentom  - zo západu na východ. Miestni obyvatelia budujú zelené pásmo stromov so zavlažovacím systémom. Šírka pásma je 15 km a dĺžka 8000 km. Aký je na realizáciu tohto projektu dôvod?

         Postupujúca púšť Sahara. Tento proces má aj odborný názov – dezertifikácia. Vplyvom horúcej klímy sa rozširujú oblasti s púštnym základom. Aby ľudia tomu zabránili, sadia zeleň do cesty postupujúcej púšti. Nechcú dopustiť, aby sa celá Afrika stala púšťou,
t. j. miestom, kde sa nedá žiť.

         Aby sa z človeka nestala „neúrodná púšť“, prišla geniálna Božia myšlienka – vytvoriť nepretržitú vlahu Božej milosti. To zabezpečil Boh príchodom Mesiáša. Boh chce, aby už nepostupovala dezertifikácia ľudských duší, preto prichádza vlaha zhora. (Preto sme v adventnom období spievali pieseň: „Roste, nebesá, z výsosti“) Mesiáš sa rodí do ľudského spoločenstva, aby ľudia mali nádej na život, ktorý nikdy nekončí.

         Akým spôsobom to Boh zariadil? Vyjadril to evanjelista, ktorý do úst anjela vložil slová adresované Panne z Nazareta: „Moc Najvyššieho ťa zatieni.“ (Lk 1, 26 – 38)

1.)  Zatieniť niekoho môžeme postavou, talentom, schopnosťami, vedomosťami

i charakterom.

Máme sa naučiť žiť v presvedčení, že Boh nás celkom zatieňuje. Najdokonalejšie to pochopil Ján Krstiteľ. O Ježišovi povedal: „Ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako som ja.“ (Mt 3, 1 – 12)

V ktorejsi rodine sa úprimne tešili z nového talentu. Malému chlapcovi na prvom

stupni ZŠ sa zapáčili husle. Začal usilovne cvičiť. Susedia raz pristavili otca a na tento fakt poukázali. Ten sa iba usmial a povedal: „Asi bude z neho nový Paganini.“

Často si máme klásť otázku, či v nás rastie Kristus. Dokážem sa pred ním pokoriť?

Snažím sa ukázať, že je vo mne Kristov duch, ktorý ma prevyšuje a ja mu slúžim? Ak rastie vo mne Kristus, nemôže sa to zaobísť bez toho, aby to susedia nepostrehli. Hra na husliach evanjelia sa šíri intenzívne. Dolieha k sluchu a zraku celého okolia. Mnohí spozornejú, lebo zistia, že aj takýmto spôsobom vchádza do ich života Kristus.

 

 

2.)  Človeka môže zatieniť a zároveň k pokore viesť sj relatívny neúspech.

Je isté, že nám v živote všetko nevyjde tak, akoby sme chceli. Klaus Meine zo Scorpions hodnotil raz dlhotrvajúcu a úspešnú kariéru tejto nemeckej rockovej skupiny. Konštatoval, že všade na svete boli úspešní, „len nerozumiem, prečo sme neboli doma tak isto prijatí ako všade vo sveta.“

Neúspech by mal človeka urobiť pokorným, nie však ho zlomiť. Na každom

pozemskom úspechu zostáva akýsi tŕň, ktorý občas bodne. Je to svedectvo toho, že pozemský úspech a prosperita si vyžiada svoju daň. Iba duchovná hojnosť dokáže vytvoriť atmosféru pokoja, bez tieňa na duši.

         V ambulancii si lekár prezeral röntgönový snímok. Dlho ho skúmal, a napokon povedal: „Vidím tam tiene, ktoré by tam nemali byť.“ Celý život sa nám tvoria na duši akési tiene. Je to najmä vtedy, ak sme zameraní príliš žiadostivo a materiálne. Duchovným životom sa ich však zbavujeme. Komunikácia s Kristom nám umožňuje pravidelné a čisté dýchanie.

 

3.)  Biblický výraz: „moc Najvyššieho ťa zatieni“ obsahuje aj iné možnosti výkladu. Posolstvo obsahuje skutočnosť, že Boh začal v človekovi realizovať veľké tajomstvo.

V jednej slovenskej televízii bol dlhodobo medzi najsledovanejšími program s názvom: Tajomstvo mojej kuchyne. Išlo o kulinársky program.

         Boh oznamuje tajomstvo svojej „domácej kuchyne“. Tá určite nie je zameraná na tému gastronómie. Ako sa to prejavuje?

a)     Pri kňazskej vysviacke biskup – svätiteľ – oznamuje svätencovi: „Boh, ktorý začal v tebe dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.“ (Flp 1, 6)

b)    Pri inej príležitosti – pri sv. omši – kňaz zvolá: „Hľa, tajomstvo viery!“

c)     Pri obrade sviatostného manželstva je zvýraznená myšlienka, podľa ktorej vzťah muža a ženy symbolizuje „tajomné spojenie Krista s Cirkvou“.

 

Teda povolanie, eucharistia a sviatosť manželstva, sú prostriedky, prostredníctvom ktorých Boh koná svoje mimoriadne dielo. Týmto tajomstvom chce ukázať, že si nepraje ľud vyprahnutý; že nechce, aby sa nachádzal v nehostinnej púšti. Prostredníctvom tajomstiev „jeho posvätnej kuchyne“ sa rodia ľudia, ktorí predstavujú zdravú zeleň života pre ostatných. Nás, ľudí, vyzbrojuje milosťou, aby sme zabránili dezertifikácii svojej duše. Kristus je život. Kristus je vlaha zhora. Kristus je pokrm, ktorý nám pomáha na ceste k večnej hostine v nebi.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára