pondelok 6. decembra 2021

Vec prístupu

 Prístup-to je dôležité slovo dneška. Prístup k informáciám, prístup do domu, prístupové cesty k sídlu nejakej inštitúcie, prístup k človeku atď. Adventné obdobie nám pripomína, že ľudia majú prístup k Bohu zabezpečený. U Izaiáša čítame:"Pripravte cestu Pánovi na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine" /Iz 40,1-11/. Cesta k Bohu je pripravená, len na ňu nastúpiť! Niečo podobné nachádzame v evanjeliu, kde sa píše o tom, ako nosiči, ktorí niesli ochrnutého, museli otvoriť strechu. Cez hlavný vchod  vojsťnemohli, a tak odkryli časť strechy a spustili chorého priamo pred Ježiša /Lk 5,17-26/. Boh sa postaral, aby cestu k nemu nebola zablokovaná. Prichádza Mesiáš, ktorý ohlasuje, že nikdy nebola cesta k Bohu taká priama a jasná ako teraz, keď ju vyznačil Boží Syn svojou krvou na Kalvárii. Snažme sa ukázať cez svoj život, že cesta k Bohu sa dá nájsť a že stojí za to, aby sme kvôli jej objaveniu a zotrvaniu na nej priniesli nejakú tú obetu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára