sobota 11. decembra 2021

Čo treba robiť?

 Dlhodobo pretvávajúca pandémia, priniesla so sebou niektoré nové prvky. Napríklad nové výrazy, ktoré sa objavili v našom slovníku. V minulosti sme ich nepoznali vôbec, resp. používali sa minimálne. V poslednom čase sa objavil výraz-esenciálny. Ide o súvislosť s /ne/otvorenými obchodmi v čase pandemických obmedzení. Esenciálny obchod je taký, kde sa predávajú podstatné, hlavné, dôležité výrobky, ktoré sú potrebné na prežitie. Istý čas sa mohlo v obchode kúpiť iba to podstatné. Nepodstatné výrobky a výrobky nižších stupňov dôležitosti museli počkať. 

    Evanjelium zachytilo Jána Krstiteľa, ako komunikuje so Židmi pri rieke Jordán/Lk 3,10-18/. Prichádzajú za ním príslušníci viacerých stavov /mýtnici, vojaci/ a kladú mu esenciálnu otázku:"Čo teda máme robiť?". Už im nestačí zachovávať židovský zákon. Cítia, že ich duša potrebuje čosi viac. Cítia blízke volanie evanjelia, ktoré je naliehavé a silnejšie ako v obdobiach predchádzajúcich. Všetky druhoradé skutočnosti musia počkať. Trápi ich jediná esenciálna otázka: čo treba robiť, aby získali večný život?. Táto otázka zaujíma aj nás, preto hľadajme odpoveď v Božom slove.

    1.,Ján odpovedá:"Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké...". Vetu skráťme do podoby:"Kto má...nech dá...". Takto objavíme výraz-dať. Má mnohoraké použitie:A- podať. Podať niekomu niečo, lebo to sám nedokáže. Kým je človek ako tak pri sile, ani mu nenapadne myšlienka, žeby mu mal niekto niečo podávať. Ale vcíťme sa do situácie tých, ktorí sú odkázaní na podanie: jedla, nápoja, ruky, alebo niečoho iného/evanjeliový pohár studenej vody/. Skúsme v čase adventu podať blížnemu niečo, čo je esenciálne pre jeho život. B-vydať. Vydať zo seba energiu, najmä pri službe blížnemu. Veľa sa hovorí o tom, že treba vydať námahu, unaviť sa preto, aby sme boli zdravší fyzicky. Duchovne sa stávame zdravšími vtedy, keď sa namáhame pre dobro iného človeka. Takto vynaložená námaha sa nám zúročí určitým spôsobom už teraz, no hlavne vo večnosti. C-udať. Udať tón, lebo presne takto sa rozbieha jednotlivec alebo hudobné teleso, aby podali umelecký výkon. Sú ľudia, ktorí potrebujú zažiť, aby im niekto udal tón v živote. Potrebujú ho preto, aby vedeli, ktorým smerom sa ubrať, aby ich život mal zmysel a nadobudol plnosť. Ak im niekto udá ten správny tón, z ich života sa môže stať majstrovský kúsok, ktorý bude prijatý vo večnosti.

    2.,Ján odkazuje mýtnikom:"Nevymáhajte viac. ako vám určili!". Tu sa stretávame s výrazom-vymáhať. Všeobecne sa hovorí, že u nás pomaly narastá právne vedomie. Prejavuje sa tak, že ľudia sa odhodlávajú vymáhať to, čo im patrí. Ak sa na nich usmeje šťastie a kúsok tej neistej pozemskej spravodlivosti, tak si môžu vymôcť to, o čo ich niekto okradol. Iste je to dôležité, ale s tým má ísť ruka v ruke vymáhanie u Boha. Boh si praje, aby sme vymáhali uňho spravodlivý a čistý životný štýl v duchu evanjelia. Je potrebné, aby sme pred ním plakali a vymáhali najmä odpustenie hriechov svojich, alebo našich blízkych. Boh bude náš plač počuť. 

    Pred niekoľkými dňami sa mladým manželom, kdesi pri Kežmarku, narodili trojčatá. Keď odchádzali z pôrodnice, obstúpili ich novinári. Matke položili otázku:"Ako ich rozoznáte, keď sú také rovnaké?". Odpovedala pohotovo:"Podľa plaču. Každé z trojčiat plače inak". Nám sa zdá, že plačú rovnako, ale matka má iný sluch, počuje  svoje deti dokonalejšie. 

    Boh rozoznáva plač svojich detí po celom svete. Ani jeden neznie preňho tuctovo. On rozpoznáva každý a jeden. Ak oplakávame svoje hriechy a vymáhame od neho odpustenie, nezostane ľahostajný. Nezostaňme iba pri kritizovaní ľudí a situácií okolo seba, ale vymáhajme od Pána milosti pokojného a zdravého životného poriadku, ktorý sa stane základom pre Božie kráľovstvo. 

    3.,Ján sa prihovára aj vojakom. Hovorí im o.i.:"...buďte spokojní so svojom žoldom!". Žiada ich, aby boli spokojní. Spokojnosť, tá nám dnes veľmi chýba. Stávame sa permanentne nespokojnými. A zdá sa, že tá všeobecná nespokojnosť sa stáva akousi náložou, ktorá ešte môže explodovať. 

    Istý muž navštívil predajňu s automobilmi. So záujmom si prezeral jednotlivé modely. Nebol však s nimi spokojní. Nakoniec sa dohodol a nejaký model si vybral, ale so špeciálnou výbavou, na zakázku. Priplatil si hodne, ale odchádzal spokojný. 

    Všetci by sme si radi priplatili, len aby sme zažívali pokoj a boli spokojní. Modely života so stresom, nervozitou, aroganciou, byrokraciou a napätím odmietame. Čo by sme dali za to, keby sme dostali do svojho vnútra viac pokoja?!. Veľmi nám pomôže osobná modlitba, ktorá môže navodiť v duši tú správnu atmosféru. Ťažko je nám, keď máme v živote prijať skutočnosti, ktoré v nás budia nepokoj a nespokojnosť. Modlitba je zdroj pokoja. Ona spracuváva matériu nášho srdca a aj vzťahy, ktoré nám často nedávajú spávať. Modlitba je pokrmom duše. Ona tvorí esenciálny základ duchovného pokrmu. Ak duša odmietne žlč a naplní sa skrúšenou modlitbou, vtedy položíme základy našej spokojnosti, ktorá pomôže nielen nám, ale aj ľuďom v našom prostredí. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára